zondag 18 maart 2018
19:30 uur
m.m.v. PUUR

Younited jeugdkerk

Thema: Samen sterker

Informatie

Voorganger:Jan van der Meer
Thema:Samen sterker
Mededeling:m.m.v. PUUR
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Goed doel
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Jeugdraad Sponsorkindje