maandag 2 april 2018
09:30 uur
Oppas aanwezig

Tweede Paasdag interkerkelijke viering

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Mededeling:Oppas aanwezig
Locatie: Sporthal de Boppelslach Badhùswei Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Onkosten