zondag 11 juni 2017
09:30 uur
Graag uw eigen stoel meenemen. Bij slecht weer bent u welkom in De Ontmoeting, Foarwei 48 Damwâld

Openluchtdienst

Thema: To love is to serve – Dienen is liefde

Informatie

Voorganger:Dhr. Wiebe Feddema, Driesum
Organist:m.m.v. gospelband SIGN
Thema:To love is to serve – Dienen is liefde
Mededeling:Graag uw eigen stoel meenemen. Bij slecht weer bent u welkom in De Ontmoeting, Foarwei 48 Damwâld
Locatie: Sporthal de Boppelslach Badhùswei Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Kerk