zondag 12 november 2017
16:00 uur

Korte viering Heilig Avondmaal Nij Tjaerda

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Locatie: Nij Tjaerda Damwald, Badhuisweg, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Werelddiaconaat, Ghana
Tweede collecte: Zending